Enflasyon Düzeltmesi

Analiz
2021/III. Geçici vergi dönemi için Haziran 20021 ayı endeksi işlendi

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesiyle hüküm altına alınan "Enflasyon Düzeltmesi", vergi hukukumuza 2003-2004 bilançolarının düzeltilmesiyle girmiştir. Bu iki yıl sonrasında enflasyon oranları %100’ün ve % 10’un üzerinde bir artışı göstermediğinden artık sadece kuyumcular tarafından uygulanmaktadır. Kuyumcular (münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler) her geçici vergi döneminde ve her yıllık gelir/kurumlar vergisi döneminde enflasyon düzeltmesi yapmaktadırlar.

Esas faaliyetleri olan kuyumculuk işi yanında bu faaliyetlerinin bir cüzü niteliğinde olan platin, kıymetli taş alım-satımı veya imali gibi faaliyetleri bulunan mükelleflerce de enflasyon düzeltmesi yapılması gerekmektedir. Ancak, kuyumculuk faaliyetinin yanı sıra bu nitelikte olmayan market işletmesi, gıda ticareti, beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi başka faaliyetlerinin bulunması durumunda "münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali" faaliyetinden söz edilemeyeceğinden enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır. (VUK Sirküler 19)

Bu program; enflasyon düzeltmesi yapmak isteyen veya başka programlar ile yapılan hesaplamaları kontrol etmek isteyen meslek mensupları ile bu hesaplamaları denetleyen denetim elemanlarına yönelik olarak üretilmiştir. Bu amaçla geliştirilmiş olan (2003 bilançolarının düzeltilmesinden beri kullanılan) "TMG" isimli programımızın güncel ve farklı isimdeki 4.0 sürümüdür.

Programın kullanımı pratik, boyutu küçük, çalışması hızlıdır. Üç ana kısımdan oluşmaktadır:

Düzeltme Öncesi

Düzeltme öncesi ön bilançonun firma bilgileri ve dönem belirlenerek girildiği kısımdır.

Ön bilanço: Düzeltme öncesi bilançodur. Dönem sonu işlemleri (dönem amortismanları hariç) yapıldıktan sonra üretilen (enflasyon düzeltmesi uygulanmamış) bilançoya denir. Dönem amortismanları, bu program vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Bu program herhangi bir muhasebe programına entegre olmadığı için bilançoların içeri aktarımı fonksiyonu geliştirilmiştir. Ön bilanço manuel girilebildiği gibi, önceki dönemden devir alınabilmekte, haricen muhasebe programları tarafından hazırlanmış mizandan yapıştırılabilmekte veya Excel`den içeri aktarılabilmektedir.

Enflasyon Düzeltmesi

Adım-adım enflasyon düzeltme sihirbazı olarak çalışır.

Ortak Nesneler: Program için, bilanço, ROFM, yevmiye, bu dönem girişleri, birikmiş amortisman hesaplama vb. ortak işlemler için nesne yönelimli programlama (OOP=object oriented programming) mantığı ile üretilen nesneler üretilmiştir.

Genel Görünüm: Girilen ön bilançoda yer alan her bir parasal kıymetlerin özelliklerine göre detaylarının girişleri için özel ekranlar açılır ve hesaplama tercihleri kullanıcıya sorularak adım adım ilerlenir. Her bir bilanço kalemi için (alt yapısı 4.29 milyara çıkartmaya uygun) 256 farklı detay girilebilmektedir.

Ortak özellikler aşağıdaki gibidir:

1) Yasal düzenlemeye dair genel bilgiler yanında, her bir ekran için o ekrana özel yardım desteği de sağlanmaktadır.

2) Tavsiye edilmemekle beraber, her bir ekranın kontrol edilmeden geçilmesi veya hesaplama sonuçlarına elle müdahale edilerek değiştirilmesi de mümkündür.

3) Hesaplamaların kontrolü için ayrıca harici bir hesap makinesi ile donatılmıştır.

4) O ekranda detayları girilen tek hesaba ilişkin yapılması gereken yevmiye kaydı anlık görülebilmektedir.

5) Ön bilançoda görülen tutar "Nakil" düğmesiyle detay tablosuna aktarılabilmektedir.

6) Hesaplamaya dair özet bilgi anlık olarak gösterilmektedir.

Stoklar: Stokların enflasyon düzeltmesi hesaplamaları için geliştirilmiştir.

Her bir stok detayı için düzeltme yöntemi a) Basit ortalama, b) Hareketli ağırlıklı ortalama, c) Fiili giriş tarihi, kullanıcı tarafından seçildikten sonra o detay için varsa reel olmayan finansman maliyeti (ROFM) detay rakamları kullanıcıdan alınmakta ve düzeltme hesaplamaları yapılmaktadır.

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler: ATİK enflasyon düzeltmesi hesaplamaları için geliştirilmiştir.

Her bir ATİK detayı için ön bilanço değeri, dönem içinde girişler, varsa dönem içinde girişlere dair reel olmayan finansman maliyeti (ROFM), ön bilançoda görülen birikmiş amortismanların girişi ile bu dönem amortisman düzeltme hesaplamaları bu ekranda yapılmaktadır.

Birikmiş amortisman hesaplamaları (ön bilançoda bulunan rakam, taşınan rakam ve taşıma farkı, şimdi ayrılan ve toplam amortisman değeri), grup hesaplarının düzeltilmesi sonrasında sağlama amaçlı olarak kullanıcıya gösterilmekte ve son bir kontrol sağlanmaktadır.

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin listesi dışardan içeri aktarılabildiği gibi, yapılan hesaplamaların detayları liste halinde içerden de dışarıya aktarılmaktadır.

Diğer Parasal Kıymetler: Genel parasal kıymetlerin enflasyon düzeltmesi hesaplamaları için geliştirilmiştir.

Bu ekranda önceki bilançodan değişmeden gelen rakamların taşınma katsayısı ile taşınması ve bu dönem içinde kaydedilen girişlerin enflasyon düzeltmesine tabi tutulması işlemleri yapılmaktadır.

Düzeltme Sonrası

Şimdi veya daha önce enflasyon düzeltmesi uygulanmış bilançonun sonuç bilançosuna gitmek veya düzeltme için yapılması gereken toplu yevmiye kayıtlarını görmek için kullanılan kısımdır. Düzeltilen bilanço Excel`e aktarılabilir, yazdırılabilir veya "*.pdf" formatında kaydedilebilir. Yapılması gereken toplu yevmiye kayıtları Word`e aktarılabilir veya yazdırılabilir.

Kiralama İşlemleri

Bu program ücretlidir. Programın ön kullanımı/test edilmesi için verilen 3 günlük süre bittiğinde eğer programı beğendiyseniz ve kullanmaya devam etmek istiyorsanız kiralama yapmanız gerekecektir. Kiralama işlemleri kılavuzunu okumak için buraya tıklayınız.

Kiralama konusunda sık sorulan soruları okumak için buraya tıklayınız.

    Okuma: 1.848

      

Özet Bilgiler

  • Lisans Bedeli Yıllık 250.- TL
  • Boyut486 KB
  • Versiyon4.4.10.2021
  • Güncelleme04 Ekim 2021
  • SistemWindows 10 (32-64 Bit)