Gecikme Zammı, Faizi ve İzah Zammı Hesaplama

Gecikme Zammı, Faizi ve İzah Zammı Hesaplama

Gecikme-pişmanlık-izah zammı ile gecikme faizi hesaplama programı güncellendi. Programın bu versiyonunda; güncel tarihler kısıtlandı.

Gecikme Zammı

Gecikme zammı hesaplama: 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre hesaplanan gecikme zammını hesaplamaktadır. Normal vade tarihlerini popüler vergi türlerine göre 2005 yılından günümüze otomatik getirmekte ve ayrıca değiştirilmesine de izin vermektedir. Aynı anda 12 hesaplama yapılabilmekte böylelikle 1 yılın tüm ayları tek ekranda görülebilmektedir.

Gecikme Faizi

Gecikme faizi hesaplama: Vergi Usul Kanunu’nun 112 nci maddesine göre hesaplanmaktadır. Gecikme zammı gibi hesaplanır. Gecikme zammından şu noktalarda ayrılır: a- Gecikme faizi sadece ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlara uygulanır. b- Gecikme faizinde ay kesirleri dikkate alınmaz.

İzah Zammı

Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci maddesi, “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenerek vergi sistemimizde yeni bir müessese ihdas edilmiştir.

İzaha davet müessesesi için çıkarılan 482 Seri No.lu VUK Genel Tebliğinde "ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla (izah zammı) aynı sürede ödenmesi" şartı öne sürülmektedir.

İzah zammının hesaplanması, gecikme zammı hesaplamasıyla aynı şekilde hesaplanır, aynı kurallara bağlıdır.

Pişmanlık Zammı

Vergi Usul Kanunun 371/5 maddesine göre; pişmanlık hükümlerinden yararlananilmek için "Mükellefce haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi" şartı öngörülmüştür.

Pişmanlık zammının hesaplanması, gecikme zammı hesaplamasıyla aynı kurallara bağlıdır.


Ücretsiz olan bu program kurulum gerektirmeyen tek bir dosyadan oluşmaktadır.

Kısıtlanmış bu mini program, bunun gibi bir çok hesaplama, mevzuat, araç ve listenin kısıtlanmadan bir arada sunulduğu Merhaba (Mali Müşavir Araçları) isimli programın bir parçasıdır. Bu ana programı indirmek için Merhaba İndir, tetkik etmek için Merhaba Tetkik bağlantısına tıklayınız.

      

Genel Bilgiler

  • LisansÜcretsiz
  • Boyut66 KB
  • Versiyon1.0.30.1912
  • Güncelleme30 Aralık 2019
  • SistemWindows 10 (32-64 Bit)

İndirilme

  • Bugün0
  • Bu Ay34
  • Bu Yıl54
  • Toplam2.297

Diğer Mini Programlarımız...