Bu sayfa da dahil olmak üzere bu site üzerinden yayımlanan hesaplama sayfaları, yanında bilgisayar olmayan ama kısa bir hesap yapmaya ihtiyaç duyan kişiler için sadece cep telefonu üzerinden telafi amaçlı hesaplama yapmak üzere tasarlanmıştır. Masaüstü ve taşınır bilgisayarlar için de bu sayfalar kullanılabilir olmakla beraber bu sayfalar yerine mini programlarımızı veya TMG-R2 programımızı kullanmanızı tavsiye ederiz.

Bu sayfa 1.097 defa ziyaret edildi.

Ödeme-KDV-Kesinti Hesaplama


Hesaplama Sonuçları

  • KDV Hariç (A)
  • KDV'si (B)
  • Toplam (C=A+B)
  • Stopajı (D)
  • KDV Tevkifatı (E)
  • Toplam Kesinti (F=D+E)
  • Net Ödenecek (C-F)
      

 Oranlar

Varsayılan olarak serbest meslek makbuzu düzenlemeye yönelik oranlar seçilmiştir. Bununla birlikte uygulanmakta olan bütün stopaj oranları ve KDV oranları hesaplamaya dahil edilmiştir.

 Kullanım Alanları

Bu hesaplamalar, serbest meslek makbuzu düzenleme, müstahsil makbuzu düzenleme, kira stopajı hesaplama, KDV ve veya stopaj dahil tutarın detaylarının öğrenilmesi vb. amaçlarla kullanılabilir.