Künye

Site Hakkında

Paylaşımlarımıza yönelik bu kişisel web sitesinin hiç bir kurum ya da kuruluşla ilgisi yoktur.

Giresun'un Camili Köyünde 1960 yılında doğan Gürol DEMİR, Hacettpe Üniversitesinden mezun (1981) olduktan sonra 1983 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığında denetim elemanı olarak göreve, 1988 yılında bilgisayarla hobi olarak ilgilenmeye başladı. Yürütülen 35 yılı aşkın kamu görevi ve 30 yılı aşkın bilişim çalışmaları aşağıda özetlenmiştir.

 Kamu Görevi

Vergi müfettişliğine dönüştürülen (646 sayılı KHK ile 10 Temmuz 2011 tarihinden itibaren) vergi denetmenliği mesleğini 1983-1984 yıllarında İstanbul, 1984-1990 yıllarında Sinop, 1990-2003 yıllarında Mersin, 2003-2005 yıllarında Çankırı, 2005-günümüze Ankara İllerinde yürütmüştür.

Gürol DEMİR

Binlerce vergi inceleme, araştırma, genel kuruluş, basit, cevaplı rapor vb. düzenlemiş. Vergi Denetmenleri Büro Başkan ve Yardımcılığı, Rapor Okuma Komisyonu Başkan ve Üyeliği, Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonu Başkan ve Üyeliği vb. idari görevlerde bulunmuştur.

Vergi kanunlarının öğretilmesi, benimsetilmesi, yerleştirilmesi amacıyla onlarca eğitim çalışmalarında bulunmuş, paneller düzenlemiş, slayt gösterileri hazırlamış ve sunmuştur. Çeşitli dergilerde makaleleri yayımlanmıştır.

Beş yıllık (2008-2012) bir idari görevden sonra eski mesleği olan Vergi Müfettişliğine 9 Mart 2013 tarih ve 28582 sayılı; Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/136 sayılı müşterek kararname ile tekrar atanmıştır.

Son olarak Başkent (A) Grup Başkanlığına atanmış olup halen Vergi Denetim Kurulu merkez binasında idari görevli olarak çalışmaktadır.

 Bilgisayar

Bilgisayar ile 1988 yılında tanışan Gürol DEMİR, o günden bu yana çeşitli ofis ve utility programlarının yanı sıra bilgisayar donanımı, programlama dillerinin (Assembly, GwBasic, AmigaBasic, TurboBasic, QuickBasic, QBX, Pascal, Delphi, Java, VBA, Visual Basic 5.0/6.0, Htm, Html, Xml, Xhtml, Css, Asp, Ajax, Javascript, Vbscript, Vb.Net, Asp.Net, C#), veri tabanlarının (Sql, MySql, MS SQL, SyBase ASE, SyBase IQ) ve işletim sistemlerinin (Ms Dos, AmigaDOS, Windows 3.1 / 95 / 95 / 98 / Me / XP / Vista / Window 7 / Windows 10) tüm aşamalarında çalışma yapmıştır.

Kamuya yönelik onlarca bilgisayar programını; RAPYAZ (Ms Dos düzeyinde Rapor Otomasyonu), PBS (Personel Bilgi Sistemi), ISTOP (İstatistik Otomasyonu), KDVITS (KDV İade Takip Sistemi) vb. ücretsiz "sıfır maliyet" ile yapmıştır. Başarıyla uygulanan PEYM (Vergi Dairelerinde Performans Esaslı Yönetim Modeli), KDV E-Denetim (Katma Değer Vergisi Beyannamelerinde Elektronik Denetim), SBK Rapor (Sahte Belge Kullanma Otomatik Rapor Yazma) vb. projelerinde aktif görev almış, kitaplaştırma çalışmalarında bulunmuş ve bunların bilgisayar programlarını baştan sona tasarlamış ve kodlamıştır. Vergi Müfettişliğine tekrar atandıktan sonra RDKPOR (Rapor Değerlendirme Komisyonlarında Raporların Performans Değerlemesi), ASTA (Assistant of Tax Audit), GBDEBIS (Grup Başkanlıkları Denetim Bilgi Sistemi) vb. programları yazmıştır.

Vergi Denetim Kurulu merkez binasında yürüttüğü normal projeler ve rutin görevleri yanında, bazılarını sadece kendi yürüttüğü diğer bazılarında da ekip çalışmasına katkıda bulunduğu ek projeler bulunmaktadır.

Bazı çalışmaları ve paylaştığı kaynak kodlar çeşitli site ve dergilerde yayımlanmıştır. Kamuya yönelik yaptığı programların tamamı bu doğrultudaki ihtiyaca yönelik startup olarak geliştirilmiş, devamında protip olarak kullanılmak suretiyle köklü projelerin doğumuna öncelik etmiştir.

C# ve Vb.Net ile programlama ve MS SQL-MySql konusunda ileri düzeyde bilgisi bulunmakta, bu gün itibarıyla C#, Vb.Net, MySql, MS SQL veri tabanı ile program geliştirmektedir.

Günümüz teknolojisine uygun ve paylaşılmasında sakınca görülmeyen diğer programlar (TMG-II, Yapışkan Notlar, Satranç, Döviz, vb.) ve mini programlar (Mini Bordro, Adat, MTV, Gecikme, Geçici, GV-KV, Kdv+Stopaj, vb.) bu sitede paylaşılmaktadır.