Enflasyon Düzeltmesi Programı Güncellendi

Enflasyon Düzeltmesi Programı Güncellendi

19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:44 - 786 Görüntülenme

Enflasyon düzeltme işlemi ile ilgili olarak ana esasların belirlendiği hükümlere Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinde yer verilmiştir.

Güncel enflasyon oranları %100’ün ve % 10’un üzerinde bir artışı göstermediğinden 2021/I. geçici vergi dönemi için enflasyon düzeltmesi yapılması için gereken her iki şartın da gerçekleşmediği anlamına gelmektedir. Bu nedenle, kuyumcular dışında; güncel geçici vergi ve yıllık gelir/kurumlar vergisi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır. Kuyumcular (münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler) ise her geçici vergi döneminde ve her yıllık gelir/kurumlar vergisi döneminde enflasyon düzeltmesi yapacaklardır.

Esas faaliyetleri olan kuyumculuk işi yanında bu faaliyetlerinin bir cüzü niteliğinde olan platin, kıymetli taş alım-satımı veya imali gibi faaliyetleri bulunan mükelleflerce de enflasyon düzeltmesi yapılması gerekmektedir. Ancak, kuyumculuk faaliyetinin yanı sıra bu nitelikte olmayan market işletmesi, gıda ticareti, beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi başka faaliyetlerinin bulunması durumunda "münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali" faaliyetinden söz edilemeyeceğinden enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır. (VUK Sirküler 19)

Kuyumcular için enflasyon düzeltmesi işlemlerinin kolaca yapılabilmesi sağlayan "Enflasyon Düzeltmesi" programı güncellendi. Tetkik ve indirme için buraya tıklayınız.

      

Diğer Son Haberler