Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

25 Mayıs 2021 Salı 03:54 - 574 Görüntülenme

Bugün yayımlanan (25 Mayıs 2021 Salı Resmî Gazete Sayı : 31491) 18 Seri No.lu Tebliğ ile 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin ilgili bölümlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

1) “11. Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı bölümünün “11.12. Kanunen yasaklanmış fiiller nedeniyle katlanılan giderler” alt başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere “11.13. Finansman gider kısıtlaması” başlıklı alt bölüm eklenmiştir. Bu bölümde finansman gider kısıtlaması verilen örneklerle detaylı olarak açıklanmıştır.

2) “15.6.6. Avans kâr payı dağıtımı” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere “15.6.7. Sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları" bölümü eklenmiştir. Bu bölümde konuyla ilgili düzenlemeler verilen örneklerle detaylı olarak açıklanmıştır.

3) “32.1. Kurumlar vergisi oranı ve geçici vergi” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere “32.1.1. Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli uygulanması" bölümü eklenmiştir. Bu bölümde 2 puan indirimli kurumlar vergisi uygulaması verilen örneklerle detaylı olarak açıklanmıştır.

4) “36.8.” bölümünden sonra gelmek üzere "36.9" bölüm eklenmiştir. Bu bölümde değişen kurumlar vergisi oranları açıklanmıştır. Yapılan açıklamaya göre; geçici vergi oranı, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükelleflerde 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan 2021 hesap döneminin ikinci geçici vergi döneminden itibaren %25 oranında; kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan mükelleflerde ise 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemlerine ilişkin olarak 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken geçici vergi beyannamelerinde %25 olarak uygulanacaktır.

Tebliğin tam metni için aşağıdaki kaynak bağlantısına tıklayınız.

Kaynak

      

Diğer Son Haberler