Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik

3 Haziran 2021 Perşembe 02:26 - 744 Görüntülenme

Resmi Gazetede (3 Haziran 2021 Tarih-31500 Sayı) yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ile

1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

1) KDV tevkifatını yapacak olan “Belirlenmiş Alıcılar” listesine “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları“ ile ve “emeklilik şirketleri” de dahil edilmiştir.

2) 5/10 oranında tevkifat yapılacak diğer hizmetlerde sayılan alıcılara “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları“ ile ve “emeklilik şirketleri” de dahil edilmiştir. Bu kapsamdaki “(sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç)” tutulmuştur.

3) Tevkifat uygulamasında alt sınır 1.000. TL’den 2.000.TL’na çıkarılmıştır.

4) Düzeltme işlemleriyle ilgili değişiklikler yapılmıştır.

5) Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde istisna belgesiyle ve listesiyle ilgili değişiklikler yapılmıştır.

3 Haziran 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

1) Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna kapsamına “Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları” eklenmiştir.

2) Serbest bölgelerde gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının , yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılacağı belirtilmiştir.

3) “Kanunen kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV de indirilemez” kuralı “finansman gider kısıtlaması” nedeniyle yüklenilen KDV açısından esnetilmiştir.

Tebliğ için aşağıdaki "Kaynak" bağlantısına tıklayınız.

Kaynak

      

Diğer Son Haberler