VUK Genel Tebliği Seri No:530 Yayımlandı

VUK Genel Tebliği Seri No:530 Yayımlandı

16 Temmuz 2021 Cuma 01:55 - 535 Görüntülenme

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 16/5/2018 tarihli ve 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen geçici 31 inci madde uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 500)’nde açıklanmıştı.

3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 11 inci maddesi ile söz konusu geçici maddenin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmiş olup, bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin amaç ve kapsamını teşkil etmektedir.

Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 31. Maddesine 7326 Sayılı Kanun’la eklenen fıkra uyarınca yapılacak yeniden değerleme konusunda meslek mensuplarında yardımcı olma amacıyla geliştirilmiş bulunan programımıza göz atmak isterseniz: Yeniden Değerleme bağlantısına tıklayınız.

Kaynak

      

Diğer Son Haberler