2022 Yılı MTV Tarifesi

2022 Yılı MTV Tarifesi

9 Aralık 2021 Perşembe 19:55 - 276 Görüntülenme

Yeniden Değerleme Oranı (%36,20)

Vergi kanunlarında her yıl artırılan maktu rakamlar yeniden değerleme oranına bağlanmıştır. VUK Mükerrer Md. 298/B madde hükmünde; yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olarak tanımlanmıştır.

Ortalama fiyat artış oranı; içinde bulunulan yıl ile bir önceki yılın ortalama endeks sayılarının oranlanmasıyla bulunan değişim oranıdır. Bu hesaplama yapılırken geriye doğru 12 aylık dönem endekslerinin aritmetik ortalaması, bir yıl önceki geriye doğru 12 aylık dönem endekslerinin aritmetik ortalamasına bölünmektedir. Bu oran, yıl içindeki diğer aylardaki fiyat değişim oranlarını da yansıttığı için yıllık ortalama enflasyon oranını daha anlamlı yansıttığı söylenebilir.

Ekim 2022 ayı için Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi) ilan edildiğinde yeniden değerleme oranının %36,20 olduğu hesaplanmıştı. Nitekim 533 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile bu oran Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilerek resmileştirilmiştir.


MTV İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (%25)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 10. Maddesi uyarınca;

a) Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılmakta,

b) Cumhurbaşkanı; Yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek, % 20`sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye, taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye yetkili bulunmaktadır.

c) Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmamaktadır.

Resmi Gazete’nin bugünkü (9/12/2021) sayısında; 2021/4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden değerleme oranı 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir.

Yapılacak Hesaplama ve 2022 tarifesi

Yukarıda yapılan açıklamalara göre 2021 yılı tarifesi %25 oranında artırılacak, hesaplamada taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmayacak, bu suretle 2022 tarifesi hesaplanmış olacaktır.

Buna göre ürettiğimiz MTV programını tetkik için buraya tıklayınız.

      

Diğer Son Haberler