Yeniden Değerleme-Enflasyon Düzeltmesi

Yeniden Değerleme-Enflasyon Düzeltmesi

10 Aralık 2021 Cuma 22:41 - 561 Görüntülenme

Yol Haritası

Yıl sonu itibarıyla yani 31/12/2021 tarihli bilançolarda enflasyon düzeltmesi yapılması ihtimali oldukça güçlendi. Bu ay (Aralık 2021) için endeksteki değişim 0 (sıfır) olsa bile enflasyon düzeltmesi zorunlu hale gelecek.

İsteğe bağlı yeniden değerlemeyi henüz yapmamış olanlar için enflasyon düzeltmesinin zorunlu olma olasılığı karşısında ve mevcut yasal düzenlemelere göre bir yöntem önerelim mi?

Enflasyon Düzeltmesi Özeti

Bilindiği üzere; enflasyon düzeltmesinde parasal olmayan kıymetler, deftere kayıt (satın alma, tahsil, ödeme, tescil, intikal, devir vb.) tarihi itibarıyla düzeltilecektir. Yeniden değerleme yapılmış ise düzeltilecek tutardan tenzil edilecek yani iptal edilecektir.

Bu düzeltmeler sonunda; aktifte bulunan parasal olmayan kıymetlerdeki artış, pasifte bulunanlardan fazla ise aradaki fark kâr olarak, tersi durumda, pasifte bulunan parasal olmayan kıymetlerdeki artış, aktifte bulunanlardan fazla ise zarar olarak sonuç hesaplarına yansıyacaktır.

Zorunlu enflasyon düzeltmesine geçilip geçilmeyeceğine dair Aralık endeksi 3/1/2022 tarihinde saat 10.00’da Türkiye İstatistik Kurumunca ilan edilecektir.

Yeniden Değerlemenin Özeti

Vergi Usul Kanununun Geçici 31. Maddesine 7326 sayılı Kanunla eklenen fıkra kapsamında, 09.06.2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler, isteğe bağlı olarak yeniden değerlenebilir ve değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname beyan edilir.

Yeniden değerleme için ise son tarih 31/12/2021 olarak belirlenmiştir. Buna göre yeniden değerleme yapılmasına karar verilmiş ise en son 31/12/2021 tarihinde yapılacak ve Ocak 2022 sonuna kadar bir beyanname ile beyan edilecektir.

Yol Haritası

Adım #1: Yeniden değerleme yapılmalıdır.

31/12/2021 tarihine kadar itibarıyla yasal bir düzenleme ile enflasyon düzeltmesi iptal edilmemiş ise daha sonra iptal edilmesi veya Aralık 2021 endeksinin düşük çıkması olasılığına karşı mevcut avantajları kaybetmemek amacıyla yeniden değerleme yapılmalıdır.

Adım #2: Beklenmelidir.

Yeniden değerleme beyannamesinin verilmesi için önümüzde bir ay daha vardır. Yapılan yeniden değerlemenin yasal defterlere kaydı için de 10 günlük süre olduğunun da hatırda tutulması gerekir.

Bu süre içinde enflasyon düzeltmesinin zorunlu olup olmayacağı (bana göre en geç 3/1/2022 tarihinde) belli olacaktır.

Adım #3: Enflasyon düzeltmesi zorunlu hale gelmez ise yapılan yeniden değerlemeye ilişkin (yevmiye kayıtları 31/12/2021 tarihi itibarıyla deftere kaydedilmedi ise kaydedilerek) %2 vergilendirmeye esas yeniden değerleme beyannamesi verilmelidir.

Enflasyon düzeltmesi zorunlu hale gelirse; yapılan yeniden değerlemeye ilişkin yevmiye kayıtları 31/12/2021 tarihi itibarıyla deftere kaydedildi ise ters kayıtla iptal edilmelidir. Dönem sonu amortisman kayıtları yapıldı ise bu kayıtlar da iptal edilmelidir.

Enflasyon düzeltmesi yapılmalı, düzeltmeye ilişkin yevmiye kayıtları yapılarak buna göre dönem sonu bilançosu ve gelir tablosu hazırlanmalıdır.

      

Diğer Son Haberler