Enflasyon düzeltmesi programı

Enflasyon düzeltmesi programı

12 Ocak 2022 Çarşamba 16:37 - 636 Görüntülenme

Enflasyon düzeltmesi programının alpha sürümü yayımlandı.

Enflasyon düzeltmesi yapmak isteyen veya başka programlar ile yapılan hesaplamaları kontrol etmek isteyen meslek mensupları ile bu hesaplamaları denetleyen denetim elemanlarına yönelik olarak üretilmiş bulunan ve bu amaçla geliştirilmiş olan (2003 bilançolarının düzeltilmesinden beri kullanılan) "TMG" isimli programımızın güncel ve farklı isimdeki 5.0 sürümü yayımlandı.

Bu sürümde ana hatlarıyla aşağıdaki hususları belirtmekte yarar bulunmaktadır:

1- Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında yayınlanmakta olan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağına uyumlu olarak hazırlanmıştır.

2- Hem kuyumcular için öteden beri, hem de kuyumcu dışındaki mükellefler için yapılacak 2021/IV. Dönemi ve takip eden dönemleri kapmaktadır.

3- Enflasyon düzeltmesi ile ilgili mevzuat toplu olarak sunulmaktadır.

4- Enflasyon düzeltmesine ilişkin hesaplamalar (stok, duran varlıklar, reel olmayan finansman maliyeti, genel hesaplamalar) için harici bir hesap makinesi de programa entegre edilmiştir.

5- Program, sihirbaz mantığı içinde adım-adım ilerlemekte ve her bir hesap ile ilgili olarak yapılan düzeltme işlemi ekranında;

a. Bu hesaba ait ve o duruma (ilk defa mı düzeltme yapılıyor yoksa takip eden dönemler mi gibi) ilişkin yardım anlık olarak gösterilmektedir.

b. Düzeltme sonrasında yapılması gereken yevmiye kayıtları gösterilmektedir.

c. ATİK listeleri Excel’den alınabilmekte ve sonuçları Excel’e ihraç edilebilmektedir.

d. Amortisman hesaplamaları tek tek otomatik hesaplanabilmekte ve detayları kullanıcıya gösterilmektedir.

6- Düzeltme sonrası oluşan bilanço ve yapılması gereken toplu yevmiye kayıtları üretilmektedir

7- Program, kendini güncelleme yeteneği sayesinde otomatik güncellenecektir.

8- Henüz yeterince test edilmemiş ve son rötuşlar yapılmamıştır. Bu kapsamda; dönem sonu işlemleri test edilip varsa hataları giderilecek, stok devir hızı yöntemi toplulaştırılmış yöntemlere eklenecek, toplu hesaplamalar (ayrılması gereken amortismanları topluca hesaplama gibi) vb. daha sonra tamamlanacaktır.

Programı tetkik ve indirme sayfasına gitmek için: Tetkik

      

Diğer Son Haberler