Uzatılan beyanname süreleri

Uzatılan beyanname süreleri

26 Temmuz 2022 Salı 20:58 - 383 Görüntülenme

Normal Vade Değişiklikleri

Amme alacakları hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenmektedir. Ödeme müddetinin son günü amme alacağının vade tarihidir (6183 S.K. Md.37).

Bugün yayımlanan sirküler ile (VUK Sirküleri Sıra No:144) 26 Temmuz 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 29 Temmuz 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bu tür, ülke genelinde normal vade değişiklikleri şimdiye kadar 14 farklı konuda olmuştur.

Güncellik sırasına göre aşağıdaki gibidir:

14- Haziran 2022 KDV-Damga-Stopaj Beyannameleri (VUK Sirküleri Sıra No:144)

13- 2022/I. Geçici Vergi Beyannameleri (VUK Sirküleri Sıra No:140)

12- Aralık 2021 KDV, Damga, Muhtasar Beyannameleri (VUK Sirküleri Sıra No:138)

11- Haziran 2021 KDV, Damga, Muhtasar Beyannameleri (VUK Sirküleri Sıra No:136)

10- Kronik Rahatsızlık (VUK Genel Tebliği Seri No:528)

9- 2021/I. Dönem Geçici GV/KV Vergisi Beyannamesi (VUK Sirküleri Sıra No:134)

8- Mart 2021 KDV/Damga/Stopaj Beyannameleri (VUK Sirküleri Sıra No:133)

7- 2020/I. Dönem Geçici GV/KV Vergisi Beyannamesi (VUK Sirküleri Sıra No:130)

6- Kurumlar Vergisi Beyannamesi (VUK Sirküleri Sıra No:127)

5- 65 Yaş ve Üstü (VUK Genel Tebliği Seri No:518)

4- Muhtasar ve KDV Beyannameleri (VUK Genel Tebliği Seri No:518 Madde 3 ve 4)

3- Katma Değer Vergisi Beyannamesi (VUK-126 Sayılı Sirküleri)

2- Gelir Vergisi Beyannamesi (VUK-125 / 2020-4 Sayılı Sirküleri)

1- Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksiti

2006 Yılında aşırı kar yağışı nedeniyle MTV normal vade tarihi 31/01/2006 yerine 06/02/2006 olarak değiştirilmiştir.


Gecikme Zammı Oranları

Birkaç gün önce 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu`nun 51 nci maddesiyle düzenlenen gecikme zammı oranı değiştirilmiştir.

Farklı tarihlerde belirlenen gecikme zammı oranları aşağıdaki gibidir:

21.07.2022 Tarihinden itibaren % 2.5

30.12.2019 Tarihinden itibaren % 1.6

02.10.2019 Tarihinden itibaren % 2

01.07.2019 Tarihinden itibaren % 2.5

05.09.2018 Tarihinden itibaren % 2

19.10.2010 Tarihinden itibaren % 1.4

19.11.2009 Tarihinden itibaren % 1.95

21.04.2006 Tarihinden itibaren % 2.5

02.03.2005 Tarihinden itibaren % 3

12.11.2003 Tarihinden itibaren % 4

31.01.2002 Tarihinden itibaren % 7

29.03.2001 Tarihinden itibaren % 10

02.12.2000 Tarihinden itibaren % 5

21.01.2000 Tarihinden itibaren % 6

09.07.1998 Tarihinden itibaren % 12

01.02.1996 Tarihinden itibaren % 15

31.08.1995 Tarihinden itibaren % 10

08.03.1994 Tarihinden itibaren % 12

30.12.1993 Tarihinden itibaren % 9

01.05.1989 Tarihinden itibaren % 7

01.01.1989 Tarihinden itibaren % 10


Hesaplamalar

Gecikme zammı oranına göre yapılan hesaplamalar şu şekilde sayılabilir:

1) Gecikme Faizi (VUK Md. 112)

2) Gecikme Zammı (6183 Sayılı Kanun Md. 51)

3) İzah Zammı (VUK Md. 370)

4) Pişmanlık Zammı (VUK Md. 371)

Bu konuda yapılan mini programımızı tetkik için buraya tıklayınız.

      

Diğer Son Haberler