Kur Korumalı Mevduat

Kur Korumalı Mevduat

27 Temmuz 2022 Çarşamba 01:21 - 398 Görüntülenme

Resmi Gazetede (27/7/2022 tarih ve 31905 sayı) yayımlanan 5872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların 30/6/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanması uygun görülmüştür.

Buna göre; kurumların 30/6/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna olacaktır.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin;

1- 30/6/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını,

2- 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri,

3- Ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri,

Durumunda, aşağıda belirtilen kazançları kurumlar vergisinden istisna edilecektir:

a- KKM hesaplarına vade tarihlerinden önce sona eren geçici vergi ve kurumlar vergisi dönem sonlarında tahakkuk ettirilen faiz ve kar payları,

b- Vade sonlarında elde edilen faiz ve kar payları,

c- Vade sonlarında döviz kuruna bağlı olarak doğabilecek kazançlar (destek ödemeleri)

Bu konuda yapılan mini programımızı tetkik için buraya tıklayınız.

Kaynak

      

Diğer Son Haberler