Mini Ücret Bordrosu

Bordro


Mini bordro programı aşağıdaki özellikleri barındırmaktadır:

1) Brüt`ten Net`e ve Net`den Brüt`e hesaplama,

2) 01/07/2004 tarihinden itibaren tüm mevzuat dönemlerine uygun,

3) Asgari geçim indiriminde eş çalışma durumu ve çocuk sayısında tüm alternatiflere uygun,

4) Asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, Gelir Vergisi Kanunu tarifesi nedeniyle içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altına düşmesi sonucunda ilave asgari geçim indirimi hesaplayabilir,

5) Sakatlık İndirimi, kapıcı muafiyeti, emekli çalışan seçimleri yapılabilir,

6) İşveren maliyetinde SGK İşveren payı değiştirilebilir özellikte, ayrıca %6 işveren prim desteği ile 6111 ve 7103 sayılı Kanunlarla getirilen ilave teşviklere uygun hesaplama seçenekleri mevcut,

7) Gelir vergisinde önceki dönemlerden gelen matrah eklenebilir,

8) 1-30 Gün arasında çalışma günleri belirlenebilir,

9) Tüm hesaplama ayrıntıları ekrandan görülebilir ve ekran görüntüsü ".pdf",".png" ve ".docx" formatlarında kaydedilebilir.

Programın kullanımı konusunda bir video https://youtu.be/OhQAq4MF0d0 adresinde bulunmaktadır.Bu parça, bu ve benzeri bir çok hesaplama, mevzuat, araç ve listenin güncel, sınırsız ve kısıtlanmadan bir arada sunulduğu Merhaba (Mali Müşavir Araçları) isimli programın bir parçasıdır. Merhaba programını indirmek için Merhaba İndir, tetkik etmek için Merhaba Tetkik bağlantısına tıklayınız.

Bu uygulama, aynı zamanda aşağıda listelenen benzerleri gibi, mini program olarak da dağıtılmaktadır. Mini programlar ücretsiz olup bazı özellikleri sınırlı, kısıtlanmış olabilir veya güncel olmayabilirler. Ancak çalışmaları için internet bağlantısı aramazlar. Mini program olarak indirmek isterseniz Mini Ücret Bordrosu İndir bağlantısına tıklayınız.

Diğer Ücretsiz Mini Programlarımız...

    Okuma: 983