Dikey Analiz (Yüzdeler Yöntemiyle Analiz)

Dikey

İşletmenin seçilen dönem mali tabloları üzerinde dikey analiz yapar. Analiz sonuçlarını anlık olarak ekrana yansıttığı gibi bu sonuçlar için Word belgesi veya ".pdf" formatında analiz raporu da üretir.

Nedir?

Dikey analiz bir işletmenin bilanço ya da gelir tablosundaki kalemlerin kendi grupları ve genel toplam içerisinde ne kadarlık bir yüzdeye sahip olunduğunun tespiti ile yorumlanmasına denir.

Dikey analizde bir yıla ait mali tablonun kalemlerinin nasıl bir yüzde dağılımı gösterdikleri gözlenerek bir yoruma ulaşılmaya çalışılır. Dolayısıyla dikey analizin amacı işletmenin tek bir dönemdeki mali durumunun ve faaliyet sonuçlarının incelenmesidir. Dikey analiz bir tek yılın incelenmesi nedeniyle statik analiz olarak adlandırılabilir. Dikey analiz çoğu kez “Yüzde Yönetim İle Analiz” olarak da ifade edilir.

    Okuma: 506