Geçici Vergi Sihirbazı

Geçici


Soldaki resimde geçici vergi sihirbazının üçüncü ekranını görüyorsunuz.

Bu modüle Rapor Otomasyonu / Geçici Vergi (GV/KV) veya Vergisel Hesaplamalar / Geçici (GV/KV) Vergi Sihirbazı menüsünden ulaşılabilmektedir.

Modül ile hem gelir vergisi, hem de kurumlar vergisi açısından zamanaşımlı dönemden günümüze tüm geçici vergi dönem hesaplamalarını yapmak ve raporlarını yazmak mümkündür.

Vergi inceleme raporu üretme aşamasında, tarhiyat öncesi uzlaşma talebi, üç kat ceza ve tekerrür uygulaması ilgili centikler işaretlenmek suretiyle, kolayca üretilen raporun içeriği otomatik olarak değiştirilmektedir.

Bir inceleme bittiğinde, tespit edilen hususlar ile ilgili olarak ana rapor düzenlendikten sonra geçici vergi raporunun düzenlenmesi için de normal şartlar altında bir iş günü harcamak ve %10 esneme payı ile hesaplamalar yapmak gerekiyordu. Sadece; beyan edilen geçici vergi matrahı ile bulunan matrah farklarını girerek geçici vergi hesaplamalarını otomatik yapmak ve geçici vergi inceleme raporunu saniyeler içinde üretmek sihirbaz yardımıyla mümkün olmaktadır.

Girilen bilgileri hatırlama yeteneği ile donatılmış modül manuel girişe de izin vermekte, istenirse sadece fark tablosunu veya tüm raporu üretebilmektedir.

Bu parça, bu ve benzeri bir çok hesaplama, mevzuat, araç ve listenin güncel, sınırsız ve kısıtlanmadan bir arada sunulduğu Merhaba (Mali Müşavir Araçları) isimli programın bir parçasıdır. Merhaba programını indirmek için Merhaba İndir, tetkik etmek için Merhaba Tetkik bağlantısına tıklayınız.

Bu uygulama, aynı zamanda aşağıda listelenen benzerleri gibi, mini program olarak da dağıtılmaktadır. Mini programlar ücretsiz olup bazı özellikleri sınırlı, kısıtlanmış olabilir veya güncel olmayabilirler. Ancak çalışmaları için internet bağlantısı aramazlar. Mini program olarak indirmek isterseniz Geçici Vergi Sihirbazı İndir bağlantısına tıklayınız.

Diğer Ücretsiz Mini Programlarımız...

    Okuma: 967