Yatay Analiz (Karşılaştırmalı Tablolar Analizi)

Yatay

İşletmenin seçilen dönem mali tabloları üzerinde yatay analiz yapar. Analiz sonuçlarını anlık olarak ekrana yansıttığı gibi bu sonuçlar için Word belgesi veya ".pdf" formatında analiz raporu da üretir.

Nedir?

İşletmenin birbirini izleyen dönemlerindeki mali tabloların karşılaştırılarak, kalemlerin dönemler arasında gösterdikleri değişmelerin analizine karşılaştırmalı tablolar analizi denir. Mali tablo kalemleri izleyen dönemlerde artış ya da azalış şeklinde değişme göstermektedir. Karşılaştırmalı mali tablolar analizi işletmenin mali tablolarının dönemler itibariyle değişmelerini analiz edilerek gösterdiği gelişmeyi incelemeyi sağlar.

Muhasebenin süreklilik kavramı gereği yıllar itibariyle gösterdiği gelişmenin incelenmesi sadece işletmenin kendi faaliyetleri ile ilgilidir. Diğer işletmeler ile bir karşılaştırma söz konusu olmamaktadır. Dolayısıyla yatay analiz olarak da adlandırılmaktadır. Yatay analiz bir işletmenin iki dönem arasındaki değişimini göstermeye yarayan dinamik bir analiz çeşididir.

Bu analiz (dikey analiz gibi) firma faaliyetleri hakkında oldukça önemli bilgiler vermektedir. Örneğin bir işletmenin belli dönemler arasında nakit varlığının azaldığı ve aynı zaman diliminde alacak varlığının arttığı tespit edilmişse bu alacakların zamanında tahsil edilemediğini veya alacaklarının süresinin uzadığı anlamına gelebilecektir. Bunun yanında imalat sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın ise hammadde stoklarının beklenenden fazla artmış olması imalat süreçlerinde bazı problemler yaşadığı anlamına gelebilecektir.

İşletmenin kendi içinde analiz edilmesini sağlar. Rakipleri ile karşılaştırma imkânı vermez. İşletmenin benzer işletmelere göre başarısını değerlendirmeye yönelik olarak, bir işletmenin cari yılına ait finansal tablolar diğer işletmelerin aynı dönemine ait finansal tablolarıyla karşılaştırılabilir.

    Okuma: 711