e-Defter İşlemleri

Nace


Bu araç; limit olmaksızın, e-yevmiye kayıtlarını Excel'e verme, e-yevmiye kayıtlarından kebir ve mizan üretme işlemleri için geliştirildi.

E-Defter işlemlerine başladığımızda eğer çalışmak istediğimiz mükellef daha önce seçilmiş ise bu ekran çıkacaktır. Bu ekranın başlık kısmında seçili mükellef bilgileri görülmektedir. Değiştirmek isterseniz arama düğmesine basınız.

Bu ekran vasıtasıyla;

a) Daha önce kaydedilmiş bir projeyi belleğe yükleyebilir veya o projeyi kalıcı olarak silebilir,

b) Belleğe daha önce yüklenmiş bir projeye deavm edebilir,

c) Yeni gelen e-defterleri bu programa tanıtabilir,

d) Daha önce paketliğimiz dosyaları bu programa okutabiliriz.

Seçilen her seçeneğin altında bu seçenek ile ilgili minik bir ön bilgilendirme metni yer alacaktır.

Yeni Gelen e-Defter İşlemleri seçeneği seçip sağ alt tarafta bulunan “İleri” düğmesine basalım.

Yeni E-Defter

Karşımıza gelen ekranda e-defter dosyalarını seçip bu programa tanıtacağız. Bu ekrandaki düğmeleri sırasıyla tanıyalım:

1. Düğme: Beni Oku düğmesi: Bu ekranın kullanımı hakkında hızlı bir yardım bilgisi sunar.

2. Düğme: Dosya Ekle düğmesi: Bilgisayarınızda dolaşarak yüklenecek e-defterleri bu düğmeyi kullanarak seçebilirsiniz. Aynı anda birden fazla dosya seçilebilir.

3. Düğme: Klasör Ekle düğmesi: Bir klasörü bu düğme ile yükleyebilirsiniz. Program seçilen klasörün tüm içeriğini alt klasörleriyle birlikte yükleyecektir.

4. Düğme: Temizle düğmesi: Seçilen dosyaları topluca listeden çıkartmak ve yükleme listesini temizlemek için bu düğmesi kullanabiliriz.

5. Düğme: Çıkart düğmesi: Seçilen dosyaları tek tek listeden çıkartmak gerektiğinde bu düğmeyi kullanırız.

6. “Zip Desteği” seçeneği: Bu seçenek ile “.zip” formatında sıkıştırılmış dosyaların içeriğinde bulunan diğer e-defterler de listeye yüklenebilecektir. Aksi halde “.zip” dosyalar listelenmeyecektir.

7. Düğme: Test Verisi düğmesi: Bilindiği üzere mükellef bilgileri gizlidir. Bu düğme ile demo gösterimler için test verileri üretilmektedir. Test verisi için GİB’in e-defter paketindeki örnek veriler kullanılmaktadır.

8. Düğme: Ön İzleme düğmesi: Bu düğme ile listeden seçilen her hangi bir defter ya da beratın ön izlemesi yapılabilmektedir.

9. Seçilebilir defter ve berat türleri ekranın en altında bulunan seçenekler ile ön sınırlamaya tabi tutabilmektedir.

Bu ekranla ilgili diğer bilgilere de değinelim:

1- Aynı zamanda sürükle bırak yeteneği de aktiftir. Seçtiğiniz dosya ve klasörleri bu ekrandaki liste üzerine sürükleyip bırakabilirsiniz.

2- Listeye ilk eklenen defterin dönem yılı hafızaya alınır. Ve sol tarafta bulunan kutularda mükellef ünvanı ve vergi kimlik numarasıyla birlikte gösterilir. Sonraki seçilen defterler bu vergi kimlik numarasıyla ve dönemle ilgili değilse listeye dahil edilmez. Özellikle seçilen klasörün alt klasörlerinde farklı mükellefe ve/veya döneme ait defterler olduğunda bu durum önem kazanır. Böylece listede tek bir mükellef ve tek bir dönem defteri olması garanti edilir.

3- Sol tarafta bulunan listede aylar itibarıyla olan defter ve beratlar renklendirilerek gösterilir. Böylece hangi ayın hangi belgesi eksik hızlıca görülmüş olur. Eksiksiz bir ibraz için tüm ayların yeşil renkte olması gerekir.

Bu ekran ile işimizi tamamladıktan sonra sağ alt tarafta bulunan “İleri” düğmesine basalım.

Karşımıza gelen ekranda; mükellef tarafından ibraz edilen defter ve beratların tek bir dosya olarak (".zip" formatında) saklanması için bu seçenek seçilmelidir. Sadece önceki ekranda listeleden dosyalar paketlenecektir. Bu ibraz edilen defterlerin (fazla dosyalar ayıklanacağı için) sade bir paketde saklanmasını sağlar.

Diğer seçenek ile ibraz edilen defter ve beratlar içinden sadece yevmiye defterleri okunur. Yevmiye kayıtları daha sonra kullanmak üzere belleğe aktarılır. Herhangi bir berat, zaman damgası, değişmezlik, şematron kontrolü vb.denetimleri yapılmaz.

Yeni E-Defter

Final işlemleri için son ekran karşımıza gelir. Bu ekran ile programa tanıttığımız e-yevmiye defterleri üzerinde işlemler yapabiliriz. Bu işlemler;

a) Projenin kaydedilmesi,

b) e-Yevmiye kayıtlarının Excelde ön izlenmesi veya Excel yahut "*.Csv" dosyası olarak kaydedilmesi,

c) Defteri Kebir üretilmesi,

d) Mizan Üretilmesi,

şeklindedir.

Ek olarak, belleğin boşaltılması ve okutulan e-yevmiye defterlerinin kapak bilgilerinin tetkikini de bu ekran vasıtasıyla yapabiliriz.
    Okuma: 796