e-Fatura İşlemleri

e-Fatura İşlemleri aracına E-Defter İşlemleri / e-Fatura işlemleri menüsünden ulaşılmaktadır.

Araç ile e-faturalar aşağıdaki resimde görüleceği üzere listelenmekte, klasik usulde tetkik edilmekte, beyanname dönemleri itibarıyla toplamları alınmakta, bir çok noktadan kontrolü yapılmakta, Benford analizine tabi tutulmaktadır.

Liste gösteriminde çeşitli filtreler uygulanmakta, liste Excele verilebilmekte, ".zip" formatında sıkıştırılabilmektedir.

Fatura

    Okuma: 380