e-Yevmiye İşlemleri

Bu araç; Excel formatında, e-Yevmiye kayıtlarını görmek, bulma, sıralama, süzme işlemlerini aynı tuş bileşimleriyle yapabilmek isteyenler için tasarlanıyor. Üstelik Excel'de satır sınırı olmasına rağmen burada sınır da yok. Ve bir sürü ek özellik daha. Örneğin, klasik usulde yevmiye kayıtlarını burada görmek mümkün. Kodlama tüm hızıyla devam ediyor.

Nace

e-Yevmiye İşlemlerine E-Defter / e-Yevmiye İşlemleri menüsüyle başlanır.

Merhaba programında muhasebe, denetim veya analiz işlemlerine başlamadan evvel öncelikle çalışma yapacağınız mükellefi seçmeniz gerekir. Eğer seçmediyseniz ilgili modül çalışmadan evvel sizden bir mükellef seçmenizi isteyecektir. Daha önce seçilmedi ise denetçi işlemlerinden "Mükellef Seç" menüsüne tıklayınız.

Açılan penceren mükellefi seçiniz ve Mükellefi Seç düğmesine tıklayınız. Eğer mükellefiniz listede yok ise “Mükellef Tanımlama” kılavuzundan yararlanarak mükellefinizi listeye ekleyiniz.

Genel Görünüm

Eğer çalışmak istediğimiz mükellef daha önce seçilmiş ve ilgili yıl yevmiye kayıtları belleğe yüklenmiş ise aşağıdaki ekran çıkacaktır. Defterlerini e-defter formatında tutan işletmeler için e-yevmiye modülünün genel görünümü bu şekildedir.

Nace

Bu formun en üstünde başlık ve menüler yer almaktadır. Orta kısımda veri ızgarası, pencere geçiş bandı ve en alt kısımda bilgi bandı bulunmaktadır.

Mükellefin adı soyadı veya unvanı bu kısımda gösterilmektedir. Formun simge durumuna küçültülmesi veya kapatılması başlığın sağ tarafında bulunan düğmelerle yapılmaktadır.

Üzerinde çalışma yapılan mükellefin değiştirilmesi için başlıkla arama düğmesi de bulunmaktadır. Farklı bir mükellef ile çalışmak isterseniz başlıklaki arama düğmesini kullanabilirsiniz. Farklı bir yıl için ise düşey menüden ilgili yılı seçip "Aç" düğmesine basınız. Yeni gelen e-yevmiyeler için "Yeni" düğmesi sizi ilgili sihirbaza götürecektir.

Başlığın hemen altında bulunan ve “Alt” tuşu veya fare ile aktif hale gelen dört ana menü grubu vardır.

1) Dosya işlemleri: E-Yevmiye dosya işlemleri yeni, aç, kaydet, kapat, excele aktar vb. bu menü grubunda yapılmaktadır.

2) Veri işlemleri: Veriler üzerinde excel benzeri bul, sırala, süz vb. işlemler bu menü grubunda yapılmaktadır. Excel’de çalışmaya alışık olanlar için aynı yöntemler, aynı tuş kullanımları ile kodlanmaktadır. Bazılarının kodlanması devam etmektedir.

3) Denetim işlemleri: Veriler üzerindeki denetimlerin bu menü grubuyla yapılması planlanmaktadır.

4) Analiz işlemleri: Veriler ve verilerden olşuturulan mali tablolar üzerindeki analizlerin bu menü grubuyla yapılması planlanmaktadır.

Veri Izgarası

Veriler; 12 sütunlu ve 31 satırlı bu ızgarada gösterilmektedir. Sağ tarafta bulunan kaydırma çubuğu, dört yöne hareket tuşları, Home, End, Pgup, PgDn tuşları ile milyonlarca satır bilgi arasında gezinmek, verileri seçmek mümkündür.

Nace

“Bul” düğmesiyle veya “Ctrl+F” tuş bileşimiyle açılan ara ekran vasıtasıyla bulma işlemleri yapılır.

Pencere ekranın tam ortasına konumlanır.Başlığı tutup sürükleyerek istediğiniz konuma sürükleyebilirsiniz. Tüm sütunlar içinde (yevmiye tarihi, yevmiye no, tutar vb.) arama yapabilirsiniz.

“Enter” tuşuna veya “Tamam” düğmesine basarak aramayı başlatabilirsiniz. Aranan verinin bulunduğu satıra otomatik konumlanır.

“F3” tuşu ile son arama kaldığı yerden tekrarlanır.

Nace

“Sırala” düğmesiyle açılan ara ekran vasıtasıyla sıralama işlemleri yapılır.

Pencere ekranın tam ortasına konumlanır. Pencere başlığını tutup istediğiniz konuma sürükleyebilirsiniz.

Tüm sütunlar için (yevmiye tarihi, yevmiye no, tutar vb.) büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralama yapabilirsiniz. “Satır No” yılbaşından itibaren müteselsil verilmesi gereken bir numara olduğundan bu özelliğini sıralayı orijinal haline getirmek için kullanılabilirsiniz.

“Enter” tuşuna veya “Tamam” düğmesine basarak sıralamayı başlatabilirsiniz.

Nace

“Filtre” düğmesiyle filtreleme (süzme) işlemleri başlar. Bu işlemler de öncekiler gibi Excel ile aynı yöntem ve tuş takımlarını kullanılır.

Filtre işlemleri başlayınca; a) Filtre düğmesinin arka rengi yeşillendirilir ve kenar çizgileri çekilir. Tüm sütunların başlıklarının sağ yanları aşağı ok tuşları yerleştirilir. Filtre düğmesine tekrar basınca filtre işlemleri iptal edilir, orijinal veriye geri dönülür, ekran normale döndürülür.

Sütun başlıklarının sağ yanlarında bulunan filtrele ok tuşlarına basarak ara ekranları görebilirsiniz.

Resimde; “Ana Hesap Adı” sütun başlığının sağ yanında bulunan filtreleme (aşağı ok) düğmesine basınca açılan ara pencereyi görmektesiniz.

Bu sütun için normal ve tersine sıralama yapabilirsiniz.

Nace

“Metin Filtreleri” menüsünün üzerine gelince bir tane daha ara ekran penceresi açılacaktır. Bu ara ekran görüntüsüne aşağıda yer verilecektir.

Arama kutusuna yazacağınız birkaç karakter ile listeleme ağacında sadece bu karakterleri içerenlerin listelenmesini sağlayabilirsiniz.

Listeleme ağacında “Tümünü Seç” dalına basarak tüm dalları seçebilir veya tüm seçimleri iptal edebilirsiniz. İstersenin tek bir dal veya dal grubu da seçilebilir.

Ara ekranın sağ altında bulunan boyutlandırma düğmesiyle ekran istenildiği gibi yeniden boyutlandırılabilir.

“Metin Filtreleri” menüsünün üzerine gelince sağ tarafta (ekranda yer yoksa sol tarafta) bir tane daha ara ekran penceresi açılacaktır. Görüntüsü resimdeki gibidir.

Nace

Bu seçeneklerden herhangi biri seçildiğinde üçüncü bir ara ekran penceresi açılacaktır.

İlgili kutulara birkaç karakter girdikten sonra “Enter” tuşuna veya “Tamam” düğmesine basarak filtreleme işlemini yapabilirsiniz.

Nace

İlgili sütun içeriği metin değil de sayı ise bu kez “Metin Filtreleri” yerine “Sayı Filtreleri” gösterilir.

Bu seçeneklerden “İlk 10…” seçildiğinde bir tane daha ara ekran penceresi açılacaktır.

Pencere ekranın tam ortasına konumlanır. Pencere başlığını tutup istediğiniz konuma sürükleyebilirsiniz.

Bu pencere yoluyla; ilk ve son 10 öğeyi veya ilk yüzde 10’na giren veya son yüzde 10’da bulunan tutarları süzebilirsiniz.

İlk 10 örnek olarak verilmiştir. Numaratör yardımıyla ilk 9, 8, .. veya 11, 12, … gibi değişiklikler de yapabilirsiniz.

Ortalamanın üstü veya altı seçenekleri ara ekransız çalışır ve gerekli süzmeyi yaparlar.

Diğer seçeneklerden herhangi biri seçildiğinde, metin filtlerinde olduğu ve yukarıda açıklandığı gibi üçüncü bir ara ekran penceresi açılacaktır.

Nace

Veri ızgarasının herhangi bir yerine fareye sağ tıklandığında pop up menü açılır. Görüntüsü resimdeki gibidir.

Bu seçenekler ile de karşılarında gösterilen işlemleri pratik şekilde yapmak mümkündür.

“Excel’e Ver” düğmesiyle seçtiğiniz kısımları Excel’e aktarabilirsiniz.

Nace

“Klasik Yevmiye” seçeneği üzerinde biraz durmak gerekir. Bu seçenek seçildiğinde ekranın ortasında aşağıdaki ara ekran gösterilir. Örneğimizde 31.12.2016 tarih ve 565 yevmiye numaralı kayıt klasik usulde gösterilmektedir.

Pencere başlığını tutup istediğiniz konuma sürükleyebilirsiniz. Bu ara ekran, sağ altında bulunan boyutlandırma düğmesiyle istenildiği gibi yeniden boyutlandırılabilir.

Sağ tarafta bulunan kaydırma çubuğuyla yevmiyeninin tamamını tetkik edebilirsiniz. Yevmiye maddesini raporlarınızda kullanmak üzere “Worde Aktar” düğmesini kullanabilirsiniz. “Yazdır” düğmesi ile yazdırabilir veya “.pdf” olarak kaydedebilirsiniz.

Shift tuşunu basılı tutarak yön tuşlarıyla seçme işlemleri yapabilirsiniz.

Mizan Üretme

Nace

Mizan; “Mizan” düğmesiyle otomatik olarak yeniden oluşturulur.

Mizan, muhasebede kontrol aracı olarak kullanılan, hesapların belli tarihlerde tekrar incelendikten sonra, borç ve alacak toplamlarıyla bakiyelerinin bir tabloya toplu bir şekilde yazılmasıyla oluşan özet bir tablodur. Mizan, hesapların gerçek duruma uygun olup olmadığını, kurallarına göre çalıştırılıp çalıştırılmadığını da kontrol etmemizi sağlar.

Alt kısımda bulunan “Mizan x” düğmesinin sağ tarafındaki kırmızı x düğmesiyle mizan sayfası kapatılır.

Nace

Denetlediğiniz defterler çoğu zaman kapanış bilançoları yapılmış olarak gelir. Bu durumda kapanış bilançosu öncesi bilançoyu görmek isterseniz “Mizan Bitiş Kapsamı” seçeneğinden kapanış bilançosu öncesi yevmiye maddesini seçmeniz gerekecektir.

“Mizan Başlangıç Kapsamı” ve “Mizan Bitiş Kapsamı” seçenekleri ile istediğiniz aralıklarda mizan oluşturabilirsiniz. “En Başı” ve “En Sonu” çentikleri ilk veya son yevmiye maddesin kapsama dahil edilmesini sağlar.

Sol ilk ızgara ana hesaplar için oluşturulan mizanı göstermektedir. Bu ızgara üzerinde herhangi bir ana hesaba tıkladığınızda, seçtiğiniz bu ana hesabın alt hesaplarına ait mizan sol alt kısımda gösterilecektir.

Aynı zamanda aylar itibarıyla toplamlar ise sağ taraftaki aylar tablosunda gösterilecektir.

Aylar itibarıyla toplamlar tablosu ana hesaplara tıklarsanız ana hesap toplamlarını, alt hesaplara tıklarsanız alt hesap toplamlarını gösterecektir. Bu tablonun başlık kısmında hangi ana veya hangi alt hesap için gösterildiği belirtilecektir.

Oluşturulan mizanı “Excele Aktar” düğmesiyle Excel’e aktarabilirsiniz.

Mizan hakkında teorik bilgileri “Açıklamaları Oku” düğmesiyle görebilirsiniz.

Kebir Üretme

Nace

“Büyük Defter” düğmesiyle otomatik olarak yeniden üretilir.

Alt kısımda bulunan “Kebir x” düğmesinin sağ tarafındaki kırmızı x düğmesiyle defteri kebir sayfası kapatılır.

“Ana Hesap” seçenekleriyle istenilen ana hesap seçilerek defteri kebir kayıtlarının listelenmesi sağlanır. Bu seçeneğin en sağında bulunan “Bu Hesap Nasıl Denetlenir” düğmesiyle hesaba ait denetleme bilgilerine göz atılabilir.

Seçilen ana hesaba ait birden fazla alt hesap varsa alt hesap seçeneklerine “Tümü” seçeneği de eklenir.

“Alt Hesap” seçeneklerinden ilgili alt hesap seçilerek sadece o ailt hesaba ait kebir kayıtları listelenir. Bu seçeneğin en sağında yeralan “Bakiyeli Görünüm” çentiği ile kebir kayıtlarının sadece bakiyeleri gösterecek şekilde listelenmesi sağlanır.

Sadece görülen alt hesabı, tüm alt hesapları veya tüm ana hesapları “Excele Aktar” düğmesiyle Excel’e transfer edebilirsiniz.

Alt Bandlar

Pencere geçiş bandı: Ekranın alt ksımında bulunan bölümdür. Bu kısım vasıtasıyla açık pencereler arasında gezinebilirsiniz.

Bilgi bandı: En altta bulunan band, üzerinde çalışılan yılı, mükellefin kimlik numarasını gösterir. Bu bandın sağ tarafında kaç satır veri olduğu gösterilir. Okunma, yazma gibi uzun süreli işlemlerde bu band üzerinde süreç aşamaları ve geçen zaman gösterilir. Süzme, seçme gibi işlemlerde bu band üzerinde seçilen verinin kaç satır olduğu, gerekli ise ortalaması ve toplamı da gösterilir.


Modülün kullanım kılavuzunu okumak için Kılavuz-3 bağlantısına tıklayınız.

    Okuma: 803