Tüccar Sınıfı Belirleme

Tüccar
Tüccar sınıfı belirleme mini programı 2021 yılında tutulacak defterler için güncellendi.

Tüccar Sınıfının Belirlenmesi

Defter-Beyan Sisteminin devreye alınmasıyla tüccar sınıflarının tayininin hızlıca yapılması daha bir önem kazanmıştır.

Tüccarlar defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılmıştır. (VUK madde 176) Her sınıfın defter tutma şekli ve tutmuş olduğu defterler birbirinden farklıdır. Buna göre;

- Birinci sınıf tüccarlar Bilanço esasına göre,

- İkinci sınıf tüccarlar ise İşletme hesabı esasına göre defter tutarlar.

Bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutmanın tespit kriteri tüccarların iş hacimleri, veya hukuki durumlarıdır. Tüccarlar tutacakları defterler bakımından, dolayısıyla kazançlarının tespiti yönünden ikiye ayırmada güdülen amaç ise, ticari iş hacmi dar olan mükelleflere daha basit bir kayıt sistemi tesis ettirmek, iş hacmi veya hukuki statüsü uygun olanlardan ise, bu görevin tam olarak yerine getirilmesini istemektir

Vergi Usul Kanununun 177 ve müteakip maddelerinde, bilanço usulüne göre defter tutması gereken birinci sınıf tacirlerin kimler oldukları, bu sınıfların tayin ve tespitine esas alınacak ölçüler ile sınıflar arası geçiş hükümleri belirlenmiştir.

Bu mini program tüccar sınıfının belirlenmesinde uygulayıcılara hız ve kolaylık sağlamak üzere kodlanmıştır.

Bu parça, bu ve benzeri bir çok hesaplama, mevzuat, araç ve listenin güncel, sınırsız ve kısıtlanmadan bir arada sunulduğu Merhaba (Vergi Denetim Araçları) isimli programın bir parçasıdır. Merhaba programını indirmek için Merhaba İndir, tetkik etmek için Merhaba Tetkik bağlantısına tıklayınız.

Bu uygulama, masaüstü programı olup sadece Windows (Windows 10, Windows 7 vb.) işletim sisteminde çalışır, cep telefonlarında çalışmaz. Aşağıda listelenen benzerleri gibi, mini program olarak da dağıtılmaktadır. Mini programlar ücretsiz olup bazı özellikleri sınırlı, kısıtlanmış olabilir veya güncel olmayabilirler. Ancak çalışmaları için lisans, üyelik, internet bağlantısı, vb.özellikler aramazlar. İndirmek isterseniz Tüccar Sınıfı Belirleme İndir bağlantısına tıklayınız.

Diğer Ücretsiz Mini Programlarımız...

    Okuma: 1.537