Tüccar Sınıfı Belirleme

Tüccar
2023 Yılı için defter tutma hadleri tahmin edildi.

Tüccar Sınıfının Belirlenmesi

Defter-Beyan Sisteminin devreye alınmasıyla tüccar sınıflarının tayininin hızlıca yapılması daha bir önem kazanmıştır.

Tüccarlar defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılmıştır. (VUK madde 176) Her sınıfın defter tutma şekli ve tutmuş olduğu defterler birbirinden farklıdır. Buna göre;

- Birinci sınıf tüccarlar Bilanço esasına göre,

- İkinci sınıf tüccarlar ise İşletme hesabı esasına göre defter tutarlar.

Bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutmanın tespit kriteri tüccarların iş hacimleri, veya hukuki durumlarıdır. Tüccarlar tutacakları defterler bakımından, dolayısıyla kazançlarının tespiti yönünden ikiye ayırmada güdülen amaç ise, ticari iş hacmi dar olan mükelleflere daha basit bir kayıt sistemi tesis ettirmek, iş hacmi veya hukuki statüsü uygun olanlardan ise, bu görevin tam olarak yerine getirilmesini istemektir

Vergi Usul Kanununun 177 ve müteakip maddelerinde, bilanço usulüne göre defter tutması gereken birinci sınıf tacirlerin kimler oldukları, bu sınıfların tayin ve tespitine esas alınacak ölçüler ile sınıflar arası geçiş hükümleri belirlenmiştir.

Bu mini program tüccar sınıfının belirlenmesinde uygulayıcılara hız ve kolaylık sağlamak üzere kodlanmıştır.

Bu uygulama, masaüstü programı olup sadece Windows (Windows 10, Windows 7 vb.) işletim sisteminde çalışır, cep telefonlarında çalışmaz. Bu ve benzeri bir çok mini uygulama Merhaba (Denetim Araçları) isimli tek bir program içinde sunulmaktadır. Merhaba programını indirmek için Merhaba İndir, tetkik etmek için Merhaba Tetkik bağlantısına tıklayınız.

Bu uygulama aşağıda listelenen benzerleri gibi, mini program olarak da dağıtılmaktadır. Mini programlar tanıtım amaçlı olup sizi "Merhaba" programını kullanmaya yönlendirebilirler. Mini program olarak indirmek ve kullanmak isterseniz Tüccar Sınıfı Belirleme İndir bağlantısına tıklayınız.

Diğer Mini Programlarımız...

    Okuma: 5.346