Geçici Vergi

Geçici
22 Nisan 2021 Perşembe günü Resmi Gazete`de yayımlanan 7316 Sayılı Kanun ile değiştirilen kurumlar vergisi oranları programa işlendi.

Modül ile hem gelir vergisi, hem de kurumlar vergisi açısından zaman aşımlı dönemden günümüze tüm geçici vergi dönem hesaplamalarını yapmak mümkündür. Geçici vergi inceleme raporu için gerekli tablolar kolayca üretilmektedir.

Bir inceleme bittiğinde, tespit edilen hususlar ile ilgili olarak ana rapor düzenlendikten sonra geçici vergi raporunun düzenlenmesi için de normal şartlar altında bir iş günü harcamak ve %10 esneme payı ile hesaplamalar yapmak gerekiyordu. Sadece; beyan edilen geçici vergi matrahı ile bulunan matrah farklarını girerek geçici vergi hesaplamalarını otomatik yapmak ve geçici vergi inceleme raporu için saniyeler içinde tablolar üretmek mini program yardımıyla mümkün olmaktadır.

Geçici vergi programı sizden gelen öneriler doğrultusunda; girilen bilgileri istenirse bir dosyaya kaydetme ve geri yükleme, hızlı giriş modu, kes-yapıştır veya beyannameden yapıştır fonksiyonlarıyla da donatılmış bulunmaktadır.

Beyanname kontrolü yapabilmekte, matrah farkı girişlerini istenirse kümülatif, istenirse her dönem için ayrı ayrı kabul etmektedir.

Bu parça, bu ve benzeri bir çok hesaplama, mevzuat, araç ve listenin güncel, sınırsız ve kısıtlanmadan bir arada sunulduğu Merhaba (Vergi Denetim Araçları) isimli programın bir parçasıdır. Merhaba programını indirmek için Merhaba İndir, tetkik etmek için Merhaba Tetkik bağlantısına tıklayınız.

Bu uygulama, masaüstü programı olup sadece Windows (Windows 10, Windows 7 vb.) işletim sisteminde çalışır, cep telefonlarında çalışmaz. Aşağıda listelenen benzerleri gibi, mini program olarak da dağıtılmaktadır. Mini programlar ücretsiz olup bazı özellikleri sınırlı, kısıtlanmış olabilir veya güncel olmayabilirler. Ancak çalışmaları için lisans, üyelik, internet bağlantısı, vb.özellikler aramazlar. İndirmek isterseniz Geçici Vergi İndir bağlantısına tıklayınız.

Diğer Ücretsiz Mini Programlarımız...

    Okuma: 2.798