Geçici Vergi

Geçici
7394 Sayılı Kanunla, 2022/II. geçici vergi döneminden itibaren 2022 yılının tamamında geçerli olmak üzere eklenen özel kurumlar vergisi oranı (bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında) kurumlar vergisi oranı işlendi.

Modül ile hem gelir vergisi, hem de kurumlar vergisi açısından zaman aşımlı dönemden günümüze tüm geçici vergi dönem hesaplamalarını yapmak mümkündür. Geçici vergi inceleme raporu için gerekli tablolar kolayca üretilmektedir.

Bir inceleme bittiğinde, tespit edilen hususlar ile ilgili olarak ana rapor düzenlendikten sonra geçici vergi raporunun düzenlenmesi için de normal şartlar altında bir iş günü harcamak ve %10 esneme payı ile hesaplamalar yapmak gerekiyordu. Sadece; beyan edilen geçici vergi matrahı ile bulunan matrah farklarını girerek geçici vergi hesaplamalarını otomatik yapmak ve geçici vergi inceleme raporu için saniyeler içinde tablolar üretmek mini program yardımıyla mümkün olmaktadır.

Geçici vergi programı sizden gelen öneriler doğrultusunda; girilen bilgileri istenirse bir dosyaya kaydetme ve geri yükleme, hızlı giriş modu, kes-yapıştır veya beyannameden yapıştır fonksiyonlarıyla da donatılmış bulunmaktadır.

Beyanname kontrolü yapabilmekte, matrah farkı girişlerini istenirse kümülatif, istenirse her dönem için ayrı ayrı kabul etmektedir.

Bu uygulama, masaüstü programı olup sadece Windows (Windows 10, Windows 7 vb.) işletim sisteminde çalışır, cep telefonlarında çalışmaz. Bu ve benzeri bir çok mini uygulama Merhaba (Denetim Araçları) isimli tek bir program içinde sunulmaktadır. Merhaba programını indirmek için Merhaba İndir, tetkik etmek için Merhaba Tetkik bağlantısına tıklayınız.

Bu uygulama aşağıda listelenen benzerleri gibi, mini program olarak da dağıtılmaktadır. Mini programlar tanıtım amaçlı olup sizi "Merhaba" programını kullanmaya yönlendirebilirler. Mini program olarak indirmek ve kullanmak isterseniz Geçici Vergi İndir bağlantısına tıklayınız.

Diğer Mini Programlarımız...

    Okuma: 6.279