Enflasyon Düzeltmesi

Analiz
Yİ-ÜFE endeksleri güncellendi, Mart 2021 ayı endeksi işlendi.

Enflasyon düzeltme işlemi ile ilgili olarak ana esasların belirlendiği hükümlere Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinde yer verilmiştir.

Güncel enflasyon oranları %100’ün ve % 10’un üzerinde bir artışı göstermediğinden enflasyon düzeltmesi yapılması için gereken her iki şartın da gerçekleşmediği anlamına gelmektedir. Bu nedenle, kuyumcular dışında; güncel geçici vergi ve yıllık gelir/kurumlar vergisi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır. Kuyumcular (münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler) ise her geçici vergi döneminde ve her yıllık gelir/kurumlar vergisi döneminde enflasyon düzeltmesi yapacaklardır.

Esas faaliyetleri olan kuyumculuk işi yanında bu faaliyetlerinin bir cüzü niteliğinde olan platin, kıymetli taş alım-satımı veya imali gibi faaliyetleri bulunan mükelleflerce de enflasyon düzeltmesi yapılması gerekmektedir. Ancak, kuyumculuk faaliyetinin yanı sıra bu nitelikte olmayan market işletmesi, gıda ticareti, beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi başka faaliyetlerinin bulunması durumunda "münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali" faaliyetinden söz edilemeyeceğinden enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır. (VUK Sirküler 19)

Enflasyon düzeltmesi; parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle, malî tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanmasını ifade eder.

Mali tabloların enflasyonun etkisinden arındırılması ve böylece vergileme üzerindeki enflasyondan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla getirilen enflasyon düzeltmesi için yapılması gerekli yevmiye kayıtları için bu mini program geliştirilmiştir.

Kiralama İşlemleri

Bu program ücretlidir. Programın ön kullanımı/test edilmesi için verilen 10 günlük süre ile 10 kullanım kredisinin her ikisi de bittiğinde eğer programı beğendiyseniz ve kullanmaya devam etmek istiyorsanız kiralama yapmanız gerekecektir. Kiralama işlemleri kılavuzunu okumak için buraya tıklayınız.

    Okuma: 606

      

Özet Bilgiler

  • Lisans Bedeli 200 TL (Yıllık)
  • Boyut459 KB
  • Versiyon1.5.4.2021
  • Güncelleme05 Nisan 2021
  • SistemWindows 10 (32-64 Bit)