Binek Oto Kısıtlamaları

Binek Oto Kısıtlamaları
2022 Yılı için geçerli olan limitleri işlendi

Taşıtlarda genel MTV kısıtlaması yanında binek otomobilleri için mevcut KDV indirimi kısıtlaması ve kıst amortisman uygulamasına ek olarak, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ve 68 inci maddelerine 7194 sayılı Kanunla eklenen hükümlerle, 2020 yılı başından itibaren dört yeni kısıtlama daha getirilmiştir.

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere binek otolarına getirilen bu yeni kısıtlamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1) Gider kısıtlaması,

2) Kiralama kısıtlaması,

3) İlk iktisap kısıtlaması,

4) Amortisman kısıtlaması.

Belirtilen bu düzenlemeler karşısında, meslek mensuplarına hızlı mevzuat hatırlatması, hesaplama ve muhasebe kayıtlarında yardımcı olmak amacıyla “Binek Oto Kısıtlamaları” aracı kodlanmıştır.

İlgili Mevzuat

Programın kullanıma dair hesaplama ipuçları, binek otomobilin tanımı, KDV açısından değerlendirme, kanunen kabul edilmeyen giderlerin (KKEG) muhasebe kayıt yöntemleri ile her bir kısıtlamaya ait mevzuat seçilen düşey menüden yapılan seçime göre “Oku?” düğmesine basıldığında gösterilmektedir.

Seçilen kısıtlama türüne göre "İlgili Mevzuat" yardım metni otomatik değişecektir.

Hesaplamalar

İşlem Tarihi: Yıllara göre değişen hadlere uyum sağlamak, kıst amortismanı hesaplamak, son yıla kadar takip eden yıllar amortismanları için konulmuştur. Aynı zamanda önerilen yevmiye kaydı tarihinde de kullanılmaktadır.

Tutar: Genel gider, kiralama, ilk iktisap bedeli ve özel tüketim vergisi bilgilerinin girilmesi için gerekli bilgi giriş kutuları bulunmaktadır.

Katma Değer Vergisi: Katma değer vergisinin oranı, fiyata dahil veya fiyattan hariç olma, varsa tevkifat oranının seçilmesi ile hesaplanan katma değer vergisinin gösterilmesi bu bölümde yapılmaktadır.

Yevmiye Kaydı Önerileri

Muhasebe Seçenekleri: Bu bölümde maliyet/gider hesap kodu, ödeme hesap kodu, KKEG muhasebe yöntemi belirlenmektedir.

Kiralama seçeneğinde, ek olarak binek oto sayısı ve kiralama ay sayısı da kullanıcıya sorulmaktadır.

İlk iktisap seçeneğinde, ek olarak KDV ve ÖTV’nin maliyete mi yoksa gidere mi atılacağı da kullanıcıya sorulmaktadır.

Amortisman seçeneğinde, ek olarak KDV ve ÖTV’nin maliyete mi yoksa gidere mi atılacağı, normal amortisman-azalan bakiyeler usulü seçenekleriyle, amortismanın yıllık veya geçici vergi dönemleri itibarıyla kaydı seçeneği de kullanıcıya sorulmaktadır.

Yevmiye Kaydı Önerileri:Yevmiye kaydı önerileri sizin seçeneklerinize bağlı olarak interaktif değişmektedir.

Amortisman seçeneğinde takip eden yıllar tüm amortisman kayıt önerileri sunulmaktadır. Özellikle geçici vergi dönemleri itibarıyla + binek oto kısıtlamalı + kıst amortisman uygulamalı + azalan bakiyeler yöntemiyle + son dönem (ilk dönem kıst eksiği ilaveli) yevmiye kaydı önerisinden bu programın artılarından biri olarak bahsetmek gerekir.

Kiralama İşlemleri

Bu program ücretlidir. Programın ön kullanımı için verilen 5 test bittiğinde ve programı kullanmaya devam etmek istiyorsanız kiralama yapmanız gerekecektir. Kiralama işlemleri kılavuzunu okumak için buraya tıklayınız.

Kiralama konusunda sık sorulan soruları okumak için buraya tıklayınız.

Bu uygulama, masaüstü programı olup sadece Windows (Windows 10, Windows 7 vb.) işletim sisteminde çalışır, cep telefonlarında çalışmaz. Bu ve benzeri bir çok mini uygulama Merhaba (Denetim Araçları) isimli tek bir program içinde sunulmaktadır. Merhaba programını indirmek için Merhaba İndir, tetkik etmek için Merhaba Tetkik bağlantısına tıklayınız.

Bu uygulama aşağıda listelenen benzerleri gibi, mini program olarak da dağıtılmaktadır. Mini programlar tanıtım amaçlı olup sizi "Merhaba" programını kullanmaya yönlendirebilirler. Mini program olarak indirmek ve kullanmak isterseniz Binek Oto Kısıtlamaları İndir bağlantısına tıklayınız.

Diğer Mini Programlarımız...

    Okuma: 2.637