KDV Kısmi Tevkifatlı Fatura

Tevkifatlı Fatura
Yeni kullanıma sunuldu.

Katma Değer Vergisi Kanununun (9/1) inci maddesine göre, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahip Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yetkisini Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin C.2 bölümü ile tam ve kısmi tevkifat şeklinde iki yolla kullanmaktadır.

Tebliğin C.2.1.3 bölümünde ele alınan KDV kısmi tevkifat uygulaması, özellikle 1 Mart 2021 tarihinden itibaren köklü değişikler göstermiştir. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ise tevkifat uygulamasında alt sınır 2.000.-TL’ye yükseltilmiştir.

Bu uygulama KDV’de kısmi tevkifat uygulamasında meslek mensuplarına yardımcı olmak ve hızlı bir mevzuat hatırlatması sağlamak amacıyla geliştirilmiş olup iki temel kısımdan oluşmaktadır.

Fatura Bilgilerinin Gösterimi

İşin Türü: Kısmi tevkifata tabi işin türü hizmet ifası ve mal teslimi şeklinde düşey menüden seçilebilmektedir. Bu seçimde KDV-1 no.lu beyannamesinde yer işlem türü kodlarına göre sıralama yapılmaktadır.

Herhangi bir seçim yapıldığında; bu işlemle ilgili yapılan düzenlemenin tebliğdeki bölüm numarası, KDV-1 ve KDV-2 beyannameleri için işlem türü kodları, bu işe ait kısmi tevkifat oranı ekranda gösterilmektedir.

İşlem Tarihi: Uygulama 1 Mart 2021 gününden itibaren her tarihte geçerli hesaplamaları yapacak alt yapıyla donatılmıştır.

Mal ve Hizmet Tutarı: Bu kutuya teslim edilen mal veya hizmetin tutarı girilmektedir.

KDV Oranı: Bu düşey menü vasıtasıyla KDV (%1, %8 ve %18) oranı seçilmektedir. Yan taraftaki düşey menüden ise bu verginin tutara dahil mi hariç mi olduğu belirtilmektedir.

Fatura Toplam Bilgileri: Bu tabloda, girilen tutar ve yapılan seçimlere göre düzenlenmesi gereken faturanın içermesi gereken bilgiler gösterilmektedir.

Ek Bilgilerin Gösterimi

KDV Beyan Bilgileri: Bu seçenek ile satıcının vermesi gereken KDV-1 beyannamesinde yer alması gereken işlem türü, matrah, oran, tevkifat oranı, vergi bilgileri yanında tevkifata ilişkin bildirim ekinin doldurulmasına yönelik bilgiler gösterilmektedir.

Alıcı seçeneği tıklandığında bu kez alıcının vermesi gereken KDV-1 ve KDV-2 beyannamelerinde yer alacak bilgiler gösterilmektedir.

Yevmiye Kayıtları: Bu seçenek ile alıcı ve satıcı tarafından yapılması gereken yevmiye maddeleri hesap seçenekli olarak öneri formunda gösterilmektedir.

Notlar: Bu kısımda hızlı bir mevzuat hatırlatması yapılmaktadır.

Genel notlar kısmında; “Belirlenmiş Alıcılar” listesi yanında kısa ve öz bilgiler sunulmaktadır.

İşlem türüne ilişkin notlar kısmında ise seçilen işlem türünde tevkifata konu olay, tevkifatı yapacak olan, tevkifata uğrayacak olan, kapsam hakkında detaylı bilgiler verilmektedir.

Kiralama İşlemleri

Bu program; eğer 7 Temmuz 2021 tarihine kadar Merhaba programı üzerinden abonelik kaydı yaptırır iseniz ücretsiz, aksi halde 7 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ücretli olacaktır. Bu takdirde programın ön kullanımı/test edilmesi için verilen 3 günlük süre bittiğinde ve programı kullanmaya devam etmek istiyorsanız kiralama yapmanız gerekecektir. Kiralama işlemleri kılavuzunu okumak için buraya tıklayınız.

Kiralama konusunda sık sorulan soruları okumak için buraya tıklayınız.

Bu uygulama, masaüstü programı olup sadece Windows (Windows 10, Windows 7 vb.) işletim sisteminde çalışır, cep telefonlarında çalışmaz. Bu ve benzeri bir çok mini uygulama Merhaba (Denetim Araçları) isimli tek bir program içinde sunulmaktadır. Merhaba programını indirmek için Merhaba İndir, tetkik etmek için Merhaba Tetkik bağlantısına tıklayınız.

Bu uygulama aşağıda listelenen benzerleri gibi, mini program olarak da dağıtılmaktadır. Mini programlar tanıtım amaçlı olup sizi "Merhaba" programını kullanmaya yönlendirebilirler. Mini program olarak indirmek ve kullanmak isterseniz KDV Kısmi Tevkifatlı Fatura İndir bağlantısına tıklayınız.

Diğer Mini Programlarımız...

    Okuma: 1.977