Amortisman Hesaplama

Amortisman
Amortismana tabi iktisadi kıymetin değeri, doğrudan gider yazılabilir rakam ve altında olsa dahi amortisman hesaplayabilme seçeneği eklendi. Hesaplamada küsuratlar iyileştirildi.

Bu program, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılacak amortisman hesaplamalarında kullanılmak üzere üretilen bir hesap makinesidir.

Gereksinim

Vergi Usul Kanununun amortisman ayırma hükümlerinde son zamanlarda yapılan değişiklikler kısaca;

a) 2020 Yılı ve sonrası için getirilen binek oto amortisman kısıtlaması,

b) 2022 Yılı ve sonrası için getirilen günlük amortisman uygulaması;

sayılabilir.

Geçtiğimiz yıl (2021) gündeme gelen "Yeniden değerleme" müessesinde amortismanlarının ayrılmış sayılması önem arz etmiştir. Yeniden değerlemenin farklı esaslarda ve değişik yasa hükümleri (VUK Mükerrer Madde: 298/Ç ve Geçici 32. Madde) kapsamında 31.12.2023 tarihinde kadar geçici vergi dönemlerinde uygulanması mümkündür. Öte yandan 31/12/2023 tarihinde kadar ertelenen "Enflasyon Düzeltmesi" uygulamasında da benzer şekilde amortismanların ayrılmış sayılması önemli bulunmaktadır.

Binek otolarda öteden beri kıst amortisman uygulaması boyutu da bulunmaktadır.

Binek otolarda kıst amortisman uygulaması yanında getirilen amortisman kısıtlaması ve bu iki düzenlemenin birlikte uygulanmasında özellikle yılın son aylarında satın alınan binek otomobillerinde farklı hesaplamalar yapılabildiği, bu konuda hararetli tartışmalar yaşandığı gözlemlenmiştir.

Açıklanan bu nedenlerle, amortisman hesaplamalarını yapmak ve hesaplamanın detaylarını mümkün olduğunca göstermek üzere bağımsız bir program yapma gereksinimi duyulmuştur.

Serbest Kullanım

Bu program ücretsizdir ve öyle kalacaktır. İlerde her işletme başına amortisman kayıtlarını izlemek üzere yapılması düşünülen amortisman listesi programının ise ücretli olması planlanmaktadır.

Bu uygulama, masaüstü programı olup sadece Windows (Windows 10, Windows 7 vb.) işletim sisteminde çalışır, cep telefonlarında çalışmaz. Bu ve benzeri bir çok mini uygulama Merhaba (Denetim Araçları) isimli tek bir program içinde sunulmaktadır. Merhaba programını indirmek için Merhaba İndir, tetkik etmek için Merhaba Tetkik bağlantısına tıklayınız.

Bu uygulama aşağıda listelenen benzerleri gibi, mini program olarak da dağıtılmaktadır. Mini programlar tanıtım amaçlı olup sizi "Merhaba" programını kullanmaya yönlendirebilirler. Mini program olarak indirmek ve kullanmak isterseniz Amortisman Hesaplama İndir bağlantısına tıklayınız.

Diğer Mini Programlarımız...

    Okuma: 1.936