İndirimli Kurumlar Vergisi

Kurumlar
Yeni kullanıma sunuldu

İndirimli Kurumlar Vergisi Hesaplama

Kurumlar vergisi hesaplama programı. 2017 Yılından günümüze beyan edilen matrah üzerinden tarhı gereken kurumlar vergisini hesaplar.

Vergisini zamanında ödeyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren getirilen %5 vergi indirimi hesaplanmaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine eklenen altıncı fıkrada yer alan düzenlemeyle payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanacağı hüküm altına alınmış olup bu mini program tarafından hesaplanabilmektedir.

Yine, Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine (1/1/2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere) eklenen fıkralarla; ihracat ve üretim yapan kurumların kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli desteklenmektedir.

Ayrıca, banka ve finansman şirketleri için uygulanan Kurumlar Vergisi oranının 01.07.2022 tarihinden itibaren %25`e çıkarılmasına dair düzenleme de dikkate alınmıştır.

Yapılacaklar

İki konunun detayları sonraya bırakılmıştır:

Gider/Maliyet Dağıtım Anahtarı:

İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esastır. Söz konusu indirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen kazancın, kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, hasılat, maliyet ve gider unsurlarının; ayrı ayrı izlenmesi, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir.

Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olmadığı hallerde ise müşterek genel giderler, indirim kapsamında olan faaliyetler ile indirim kapsamında olmayan faaliyetler arasında uygun bir dağıtım anahtarı tespit edilerek dağıtılabilecektir. Bu konuda kodlamamıza katkı veren grubumuzda henüz uygun bir anahtar konusunda fikir birliğine varılamamıştır.

Yatırım Teşvik Hesaplama

Bu konu hesaplaması ise oldukça özellik arz etmekte olup üzerinde geniş zamanda çalışılacaktır.

Bu uygulama, masaüstü programı olup sadece Windows (Windows 10, Windows 7 vb.) işletim sisteminde çalışır, cep telefonlarında çalışmaz. Bu ve benzeri bir çok mini uygulama Merhaba (Denetim Araçları) isimli tek bir program içinde sunulmaktadır. Merhaba programını indirmek için Merhaba İndir, tetkik etmek için Merhaba Tetkik bağlantısına tıklayınız.

Bu uygulama aşağıda listelenen benzerleri gibi, mini program olarak da dağıtılmaktadır. Mini programlar tanıtım amaçlı olup sizi "Merhaba" programını kullanmaya yönlendirebilirler. Mini program olarak indirmek ve kullanmak isterseniz İndirimli Kurumlar Vergisi İndir bağlantısına tıklayınız.

Diğer Mini Programlarımız...

    Okuma: 1.467