Kur Korumalı Mevduat

Mevduat
Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14. maddesinde yapılan değişiklikler işlendi.

Bu program, 25/2/2022 tarihinden sonra yapılan kur korumalı TL mevduat dönüşümlerinde, vergi istisnalarını hesaplamada kullanılmak üzere üretilen bir hesap makinesidir. Eğer 25/2/2022 tarihinden önce açılan kur korumalı TL mevduat hesaplarında istisna hesaplamak isterseniz bu kez bağlantısını tetkik ediniz

İlgili Mevzuat

Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 14. Madde uyarınca, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin; tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, 25/2/2022 tarihine kadar değil de daha sonra ama 2022 yılı sonuna kadar dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevirmeleri ve bu Türk Liralarını en az üç ay süreyle Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında tutmaları halinde de;

1) Oluşan kur farkı kazançlarının geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle Türk Lirasına çevrildiği tarih arasına isabet eden kısmı ile,

2) Vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılacak destek ödemeleri).

Gelir/kurumlar vergisinden istisna edilecektir.

Ayrıca kurumlar vergisi mükelleflerinin; 31/3/2022 (30/6/2022 ve 30/9/2022) tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda, aşağıda belirtilen kazançları kurumlar vergisinden istisna edilecektir:

1) KKM hesaplarına vade tarihlerinden önce sona eren geçici vergi ve kurumlar vergisi dönem sonlarında tahakkuk ettirilen faiz ve kar payları,

2) Vade sonlarında elde edilen faiz ve kar payları,

3) Vade sonlarında döviz kuruna bağlı olarak doğabilecek kazançlar (destek ödemeleri)

Program Hakkında

Bu program yukarıda sayılan istisnaları hesaplamada yardımcı olmak amacıyla üretilmiştir.

Programda mükellef sınırlaması yoktur. Yapılan çalışmaları, istediğinde bir dosyaya kaydetmek ve geri yüklemek özelliği ile donatılmıştır. Veri ve sonuç ızgaralarında sağ tıklamayla açılan “PopUp” menüyle bazı işlemler (Excel’ ihraç vb.) yapılabilmektedir.

Veri Giriş Ekranları

En üstte bulunan mükellef unvanı (isteğe bağlı) girildikten sonra veri girişi için birinci ekran kullanılacaktır. Kullanıcının sadece bu ekrana veri girmesi yeterlidir. Diğer işlemlerinin tamamı bilgisayar programı tarafından yapılacaktır.

Program, girilen döviz bilgilerine ilişkin alış kurları ile dönüşüm ve kapatma kurlarını TCMB sunucularından otomatik almakta ve girilen diğer bilgilere göre vergi istisnalarını hesaplamaktadır.

Bu ekranda seçilen satır veya listenin tamamı kontrol edilebilmekte, hesaplamanın detayları ayrıca gösterilebilmektedir.

Destek Ekranları

Kısa Bilgiler

Bu ekranda, konuya ilişkin genel bilgiler, Kanun metni ve özellikli durumlara yer verilmektedir.

Hesap Makinesi

Bu ekranda, yapılan hesaplamaların detayları görülebilmekte istenirse yeni parametrelere göre hesaplamalar da yapılabilmektedir.

Kiralama İşlemleri

Bu program ücretlidir, programın ön kullanımı için verilen 5 test tamamlandığında ve programı kullanmaya devam etmek istiyorsanız kiralama yapmanız gerekecektir. Kiralama işlemleri kılavuzunu okumak için buraya tıklayınız.

Kiralama konusunda sık sorulan soruları okumak için buraya tıklayınız.

Bu uygulama, masaüstü programı olup sadece Windows (Windows 10, Windows 7 vb.) işletim sisteminde çalışır, cep telefonlarında çalışmaz. Bu ve benzeri bir çok mini uygulama Merhaba (Denetim Araçları) isimli tek bir program içinde sunulmaktadır. Merhaba programını indirmek için Merhaba İndir, tetkik etmek için Merhaba Tetkik bağlantısına tıklayınız.

Bu uygulama aşağıda listelenen benzerleri gibi, mini program olarak da dağıtılmaktadır. Mini programlar tanıtım amaçlı olup sizi "Merhaba" programını kullanmaya yönlendirebilirler. Mini program olarak indirmek ve kullanmak isterseniz Kur Korumalı Mevduat İndir bağlantısına tıklayınız.

Diğer Mini Programlarımız...

    Okuma: 1.636