Gelir-Kurumlar Vergisi Hesaplama

Gelir
7394 Sayılı Kanunla, 2022/II. geçici vergi döneminden itibaren 2022 yılının tamamında geçerli olmak üzere eklenen özel kurumlar vergisi oranı (bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında) kurumlar vergisi oranı işlendi.

Gelir-Kurumlar Vergisi Hesaplama

Gelir-kurumlar vergisi hesaplama programı. 2007 Yılından günümüze beyan edilen matrah üzerinden tarhı gereken gelir-kurumlar vergilerini hesaplar.

Vergisini zamanında ödeyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren getirilen %5 vergi indirimi hesaplanmaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine eklenen altıncı fıkrada yer alan düzenlemeyle payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanacağı hüküm altına alınmış olup bu mini program tarafından hesaplanabilmektedir.

Yine, Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine (1/1/2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere) eklenen fıkralarla; ihracat ve üretim yapan kurumların kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli desteklenmektedir.

Bulunan matrah farkı veya kendiliğinden pişmanlıkla verilen yahut izaha davet sonrasına verilen beyannameler üzerinden ilave tarhı gereken gelir vergisi ile tekerrür (yüzde 50 artırım) ve katsayı (tek kat, 3 kat, yüzde 50, yüzde 20) uygulamalarına göre vergi ziyaı cezasını da hesaplar. Bu terimlerin ne anlama geldiği konusunda dahili yardım penceresini destekler.

Ücret gelirleri için farklı belirlenen tarifeyi destekler.

Bu uygulama, masaüstü programı olup sadece Windows (Windows 10, Windows 7 vb.) işletim sisteminde çalışır, cep telefonlarında çalışmaz. Bu ve benzeri bir çok mini uygulama Merhaba (Denetim Araçları) isimli tek bir program içinde sunulmaktadır. Merhaba programını indirmek için Merhaba İndir, tetkik etmek için Merhaba Tetkik bağlantısına tıklayınız.

Bu uygulama aşağıda listelenen benzerleri gibi, mini program olarak da dağıtılmaktadır. Mini programlar tanıtım amaçlı olup sizi "Merhaba" programını kullanmaya yönlendirebilirler. Mini program olarak indirmek ve kullanmak isterseniz Gelir-Kurumlar Vergisi Hesaplama İndir bağlantısına tıklayınız.

Diğer Mini Programlarımız...

    Okuma: 5.850