Ücretli Programlara Dair Sık Sorulan Sorular...


 #5 Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) nasıl güncelleniyor?

Merhaba programı üzerinden "Bilgiler/Yurt İçi ÜFE / TÜFE" menüsü üzerinden güncel endeksler girilerek kaydedilir. Böylece ilgili tüm programların (enflasyon düzeltmesi vb.) kullandığı endeksler güncellenmiş olur.

 #4 Birden fazla bilgisayarda aynı lisansla kullanmak mümkün mü?

Esas olarak abonelik sistemi bir bilgisayar ve bir yıl üzerine kurgulanmıştır. Bununla birlikte oldukça indirimli olarak çoklu bilgisayar ve çok yıllı kullanım seçenekleri bulunmaktadır. Merhaba programı abonelik işlemleri menüsü üzerinden tüm seçenekleri görebilirsiniz.

 #3 Demoda aktif olmayan komutlar lisans aktif olunca çalışıyor mu?

Demoda pasif halde gösterilen bir kısıtlama yoktur, sadece ücretli versiyonda çalışan kısıtlamalar bir mesajla bildirilmektedir. Pasif düğmeler ücret ödenince aktif hale gelmeyecektir. Bunlar; a) Ya o an gerekmediği için pasiftirler. b) Veya henüz kodlanması tamamlanmamış olup ilerde kodlanacağı göstermek için konulmuşlardır.

 #2 Stopaj konusunu nasıl çözebiliriz?

Programların kiralanmasından G.V.K. Md. 18 kapsamında telif kazancı elde edilmektedir. Dolayısıyla bu kiralama nedeniyle yapılacak gelir vergisi stopajı ile katma değer vergisi tevkifatını programı GVK Md. 94.’de sayılan (YMM, SMMM, Bağımsız Denetçi vb.) vergi mükellefi olan kişiler tevkif etmeli ve vergi dairesine yatırmalıdır, sorumlu olacak onlardır. Yürürlükteki düzenleme bu şekildedir. Hedef kitlemiz de zaten bu kişilerdir. Vergi mükellefi olmayan kişilere program kiralaması arzu edilmemekte ve yapılmamaktadır.

 #1 Bir Yıl veya 100 kredi konusunu biraz açıklar mısınız?

Örneğin programı 22 Mayıs 2021 tarihinde kiraladınız diyelim. Bu durumda iki alternatif söz konusudur:
1. Kredinin daha erken bitmesi; Örneğin kredi 5 Ocak 2022 tarihinde bittiyse: 22 Mayıs 2022 tarihine kadar programı kullanırsınız.
2. Kredinin daha sonra bitmesi; Örneğin kredi 26 Şubat 2030 tarihinde bittiyse: 26 Şubat 2030 tarihine kadar programı kullanırsınız.