Ücretli Programlara Dair Sık Sorulan Sorular...


 #6 Mac bilgisayarda kullanmak için nasıl bir yol izleyebilirim?

Programlar Windows işletim sisteminde kodlanmıştır. Muhtelif Windows sistem komutları kullanırlar. Dolayısıyla başka işletim sistemlerinde (emülatör vb. olsa dahi) sağlıklı çalışmaları beklenemez.

 #5 Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) nasıl güncelleniyor?

Merhaba programı üzerinden "Bilgiler/Yurt İçi ÜFE / TÜFE" menüsü üzerinden güncel endeksler girilerek kaydedilir. Böylece ilgili tüm programların (enflasyon düzeltmesi vb.) kullandığı endeksler güncellenmiş olur.

 #4 Birden fazla bilgisayarda aynı lisansla kullanmak mümkün mü?

Esas olarak abonelik sistemi bir bilgisayar ve bir yıl üzerine kurgulanmıştır. Bununla birlikte oldukça indirimli olarak çoklu bilgisayar ve çok yıllı kullanım seçenekleri bulunmaktadır. Merhaba programı abonelik işlemleri menüsü üzerinden tüm seçenekleri görebilirsiniz.

 #3 Demoda aktif olmayan komutlar lisans aktif olunca çalışıyor mu?

Demoda pasif halde gösterilen bir kısıtlama yoktur, sadece ücretli versiyonda çalışan kısıtlamalar bir mesajla bildirilmektedir. Pasif düğmeler ücret ödenince aktif hale gelmeyecektir. Bunlar; a) Ya o an gerekmediği için pasiftirler. b) Veya henüz kodlanması tamamlanmamış olup ilerde kodlanacağı göstermek için konulmuşlardır.

 #2 Bir Yıl veya 100 kredi konusunu biraz açıklar mısınız?

Örneğin programı 22 Mayıs 2021 tarihinde kiraladınız diyelim. Bu durumda iki alternatif söz konusudur:
1. Kredinin daha erken bitmesi; Örneğin kredi 5 Ocak 2022 tarihinde bittiyse: 22 Mayıs 2022 tarihine kadar programı kullanırsınız.
2. Kredinin daha sonra bitmesi; Örneğin kredi 26 Şubat 2030 tarihinde bittiyse: 26 Şubat 2030 tarihine kadar programı kullanırsınız.

 #1 Vergisel Yükümlülükler ve Belge Düzeni

Bu konuya program kullanım sözleşmesinin 8 .maddesinde yer verilmiştir. Burada tekrarlayalım:
1. “Merhaba” yazılımı özgün özellikleriyle kodlanarak üretilmekte olup Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde zikredilen "bilgisayar yazılımı" ibareleri kapsamında telif istisnasından yararlanmaktadır.
2. Gelir Vergi Kanununun 311 Seri No.lu Genel Tebliği uyarınca;
   a) Kullanıcı, yaptığı ödemelerden %17 oranında gelir (stopaj) vergisi tevkifatı yapacak ve hesaplanan katma değer vergisinin (KDV) tamamını tevkif edecektir. Tevkif edilen gelir (stopaj) vergisi muhtasar beyannameyle, KDV ise 2 No.lu KDV beyannamesiyle Kullanıcı tarafından beyan edilerek ödenecektir.
   b) Programın sahibi, bu kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecek, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu kazançlar beyannameye dâhil edilmeyecektir. Bu kazançlar üzerinden tevkif suretiyle ödenen vergiler nihai vergi olacaktır. (G.T. Md. 4 (1))
   c) Programın sahibi, Tebliğ ile verilen; defter tasdik ettirme (defter-beyan sistemine kaydolma) ve belge düzenleme zorunluluklarının kaldırılması hakkından yararlanmaktadır. (G.T. Md. 6 (3))
   d) Programın sahibi, bu programın satılması/kiraya verilmesi işlemlerinden elde ettiği gelir nedeniyle herhangi bir vergi mükellefiyeti de tesis ettirmemiştir.
   e) Serbest meslek makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunmayanlardan alınan eserlere ilişkin yapılan ödemelerin gider pusulası imzalatılmak suretiyle tevsik edilmesi mümkün bulunmaktadır. (G.T. Md. 6 (7))
   f) Vergi Usul Kanununun 234. Maddesine (7338 sayılı kanunun 23 üncü maddesiyle) eklenen fıkra uyarınca, banka dekontları gider pusulası yerine geçmektedir.
3. Abonelik ekranlarında, bu konuda hesaplama detayları gösterilmekte ve ödeme seçeneğini müteakip elektronik ileti yoluyla e-posta adresinize de otomatik gönderilmektedir. Takip eden ayda vergi idaresine KDV ve gelir (stopaj) vergisi ödemelerinin yapılması Kullanıcı sorumluluğundadır.
4. Vergi mükellefiyeti olmayan, Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesinde tevkifat yapmakla yükümlü olarak sayılmayan kişilerin bu programı kiralamaları/satın almaları yasaktır.