Merhaba programının tarihsel gelişimi...


 Sürüm: 4.16.6.2022 (26 Haziran 2022 Pazar)

1. Kur korumalı mevduat #2 modülü eklendi.
2. Kar dağıtım tablosu (SMMM Murat ÇARDAKKAYA taafından üretilen) eklendi.

 Sürüm: 4.10.6.2022 (10 Haziran 2022 Cuma)

1. İndirimli kurumlar vergisi modülü eklendi.
2. Defter beyan sisteminin ürettiği "*.pdf dosyayı" okuma yeteneği eklendi.
3. Şifre yöneticisi modülü eklendi.

 Sürüm: 4.18.3.2022 (18 Mart 2022 Cuma)

1. Program hakkında yapılan yorumlar, referanslar, programın gelişimi, katkıda bulunanlar bağlantıları webe taşındı.
2. Hazır metinler modülü eklendi.

 Sürüm: 4.6.3.2022 (6 Mart 2022 Pazar)

1. Amortisman hesap makinesi eklendi.

 Sürüm: 4.7.2.2022 (7 Şubat 2022 Pazartesi)

1. Kur korumalı TL mevduata dönüşüm modulü eklendi.
2. Enflasyon düzeltmesi hesaplama modulü eklendi.
3. Referanslar, katkıda bulunanlar, yapılan yorumlar eklendi.

 Sürüm: 4.3.1.2022 (3 Ocak 2022 Pazartesi)

1. Tüm alt modüllere 2022 parametreleri işlendi.
2. Enflasyon düzeltmesi modülü 31.12.2021 tarihli bilançoları düzeltmek için güncellendi.

 Sürüm: 4.9.12.2021 (9 Aralık 2021 Perşembe)

1. MTV Mini programına 2022 MTV tarifesi işlendi.
2. Kasım 2021 Endeksleri güncellendi.

 Sürüm: 4.5.11.2021 (5 Kasım 2021 Cuma)

1. Yeni yıl için enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme alt yapı çalışması tamamlandı.
2. Eylül-Ekim 2021 Endeksleri güncellendi.

 Sürüm: 4.5.8.2021 (5 Ağustos 2021 Perşembe)

1. Temmuz 2021 Endeksleri güncellendi.
2. Ömür boyu ücretsiz kullanım iyileştirildi.

 Sürüm: 4.2.7.2021 (2 Temmuz 2021 Cuma)

1. Binek oto kısıtlaması, yeniden değerleme, döviz kurları, adatlandırma, tevkifatlı fatura, mini bordro, Benford analizi, gecikme zammı-faizi, mtv, ön izleme, kdv ve kesintiler isimli modüller ücretli hale getirildi.
2. Desteklenen dosyaların çift tıklamayla açıılması için belge türleri otomatik kayıt yapılabilir hale getirildi.

 Sürüm: 4.23.6.2021 (23 Haziran 2021 Çarşamba)

1. Yeniden değerleme mini programı eklendi.

 Sürüm: 4.17.6.2021 (17 Haziran 2021 Perşembe)

1. Haziran 2021: Faaliyet kodları, vergi kodları ve vergi dairesi saymanlık kodları harici program halin getirildi.
2. Endeksler harici program haline getirildi.
3. e-Defter ve e-Belge ön izleme harici program haline getirildi.
4. Örnek yevmiye kayıtları harici program haline getirildi.

 Sürüm: 4.11.6.2021 (11 Haziran 2021 Cuma)

1. 7326 Sayılı Kanun kapsamında matrah artırımı hesaplama Excel belgesi eklendi. Mali Müşavir Murat ÇARDAKKAYA'ya teşekkürler.
2. Maktu hadler harici program haline getirildi.
3. Fire, zaiyat ve randıman harici program haline getirildi.
4. Genel usulsüzlük harici program haline getirildi.
5. Tüccar sınıfı belirleme harici program haline getirildi.
6. Gelir/Kurumlar vergisi hesaplama harici program haline getirildi.
7. Motorlu taşıtlar vergisi harici program haline getirildi.

 Sürüm: 4.8.6.2021 (8 Haziran 2021 Salı)

1. Binek Oto Kısıtlamaları modülü harici program haline getirildi.
2. KDV, Gelir (Stopaj) ve KDV Tevkifatı modülü harici program haline getirildi.
3. KDV kısmi tevkifat uygulaması harici program haline getirildi.
4. Çok yıllı ve çok bilgisayarlı abonelik mümkün hale getirildi.
5. Benford analizleri modülü harici program haline getirildi
6. Kiralama fiyatlarında ayarlama yapıldı.
7. Bilgisayar bilgileri iyileştirildi.
8. Farklı DPI ayarlarında çıktı iyileştirildi.
9. TCMB Döviz kurları modülü harici program haline getirildi.
10. VUK Sirküleri (Seri No:134) ile değişen geçici vergi beyanname verme ve ödeme süreleri programa işlendi.

 Sürüm: 4.22.4.2021 (22 Nisan 2021 Perşembe)

1. 7316 sayılı Kanunla değişen kurumlar vergisi oranları programa işlendi.
2. Abonelere "Bilgiler" bölümünde Yİ-ÜFE endeklerini değiştirme ve kaydetme yetkisi verildi.
3. Bilgiler bölümünde TÜFE ve Yİ-ÜFE endekleri güncellendi.

 Sürüm: 4.29.3.2021 (29 Mart 2021 Pazartesi)

1. Yardım bölümüne lisanslama kılavuzları eklendi.
2. Muhasebe bölümüne Tevkifatlı Fatura modülü eklendi.
3. Araçlar menüsüne Karekod okuyucu ve oluşturucu modülü eklendi.
4. Abone işlemleri formu kodlandı.
5. Mp3 dinletici yerine tüm formatları destekleyici oynatıcı kodlandı. Böylece müzik dinlenebilir veya film seyredilebilir.
6. Mükellef listesi kaldırıldı. Gerektiğinde her çalışma kullanıcı tarafından belirlenen dosya adıyla kaydedilecek şekilde kodlama yapıldı.
7. Muhasebe eklendi. Tekdüzen hesap planı ve enflasyon düzeltmesi ayrı ve harici birer program olarak derlendi.
8. e-Denetim eklendi. e-Denetim ayrı ve harici bir program olarak derlendi.
9. Raporlar menüsü bu aşamada pasife çekildi.
10. Hesaplamalar eklendi, diğer hesaplamalar dışarda bırakıldı.
11. Analizler eklendi. Mali tablolar analizi ayrı ve harici bir program olarak derlendi.
12. Bilgiler, listeler eklendi.
13. Araçlar eklendi.
14. Kişisel seçeneklerde yapılacak işler listesi eklendi.
15. Major versiyon numarası 4 olarak belirlendi. Sürüm numarasında tarih içeriğine yer verildi.
16. Web barındırma firmasındaki politika değişikliği nedeniyle "Merhaba" programının yeniden kodlanmasına ihtiyaç duyuldu.