Merhaba programına katkıda bulunanlar...

En son katkı sırasıyla;

Onat BENLİOĞLU-VENTUS Müşavirlik, (SMMM / İstanbul)

Mali tablo anlizleri programında grafiklerle güçlendirme önerisi.
Kur korumalı mevduat programının güncellenmesi önerisi.

Murat ÇARDAKKAYA, (SMMM-Ankara)

1) Kâr dağıtım tablosu üretilmesi,
2) 7326 Sayılı Kanun kapsamnında matrah artırımı hesaplama Excel belgesinin üretilmesi,
3) Mali analiz programının çeşitli yönleriyle test edilmesi, kullanıcı arayüzü iyileştirme önerilerinde bulunulması

Semih GEDİKOĞLU, (SMMM / İstanbul)

Mali tablo anlizleri programında gereksiz lisans uyarısı ile manuel girişte aktif pasif kontrolü önerisi.

Murat ALAN, (Finansal Danışman / Ankara)

Kur korumalı mevduat programının güncellenmesi önerisi.

Fatih YURTGÜN, (YMM / Konya)

e-Denetim programında yevmiye numaralarının 65.536'dan sonra sıfırlanma hatasının bildirilmesi.

Serdar TAŞDÖKEN, (YMM / İstanbul)

Mali tablo analizleri programında;
a) Gereksiz lisans uyarısı hatasının,
b) TCMB sektör verileri eksikliğinin,
c) Yatay analizde kodlama hatasının, bildirilmesi.

Mehmet ÖZER, (SMMM / Bolu)

Kurumlar vergisinde teşvik indirimi modülünün yapılmasının önerilmesi.

Süleyman Nazif DENİZ, (SMMM / İstanbul)

Yeniden değerleme (VUK Geçici 32. madde kapsamında), Adatlandırma, modüllerinin geliştirilmesine katkı sağlanması.
İndirimli kurumlar vergisi modülünün yapılmasının önerilmesi.

Murat ATİK, (SMMM / Antalya)

Yeniden değerleme (VUK Geçici 32. madde kapsamında) modülü üretilmesi önerisinin getirilmesi.

Mesut İNCEDAL, (SMMM / ÖNKİBAR DENETİM-İstanbul)

Kur korumalı TL mevduat dönüşümünde gelir/kurumlar vergisi avantajlarını gösterir hesap makinesi üretilmesi önerisinin getirilmesi.

Okan ZİLİFLİ, (SMMM-Bursa)

Yeniden değerleme programında; vergi avantajlarının yıllar itibarıyla dökümü önerisinin getirilmesi.

Yılmaz YILDIRIM, (SMMM-İstanbul)

Enflasyon düzeltmesi programında;
a) Dosya açma yordamında ad değişikliği iyileştirilmesi,
b) 159, 180, 226 gibi tereddütlü hesaplarda hata önleme ve yevmiye kaydı iyleştirmesi,
c) Bir önceki düzeltilmiş bilançodan ATİK listelerinin bu döneme aktarılması,
önerilerinin getirilmesi.

Mehmet ÖZER, (SMMM-Bolu)

Yeniden değerleme programında;
a) Kıst dönem binek oto kısıtlamasının anlık olarak gösterilmesi,
b) Yevmiye maddelerinin Word belgesi yanında Excel belgesi olarak da üretilmesi,
önerilerinin getirilmesi,

Kamil DELİCE, (SMMM-Ankara)

7326 Sayılı Kanun kapsamında yeniden değerleme tablosu üretilmesi önerisinin getirilmesi,

Suphi ÇADIRCI, (SMMM-Şanlıurfa)

e-Beyannamelerin içeri aktarılması kodları için beyanname örnekleri temin edilmesi.

Cüneyt OCAKTAN, (SMMM-İzmir)

e-Beyannamelerin içeri aktarılması kodları için beyanname örnekleri temin edilmesi.

Mükremin ÖZDEMİR, (SMMM / Elbistan-Kahramanmaraş)

e-Beyannamelerin içeri aktarılması kodları için beyanname örnekleri temin edilmesi.

Mehmet SÜRMELİ, (SMMM-Şanlıurfa)

e-Beyannamelerin içeri aktarılması kodları için beyanname örnekleri temin edilmesi.

Cüneyt DEMİR, (YMM-İstanbul)

Geçici vergi sihirbazında tevkifatlar olması durumunda oluşan hatanın bildirilmesi. Enflasyon düzeltmesi sihirbazında ilk defa bu dönem birikmiş amortismanlar kaydının iyileştirilmesi. Programın çeşitli yönleriyle test edilmesi.

Satılmış ARISOY, (SMMM-Ankara)

Örnek yevmiye kaydı hatasının giderilmesi, mini bordro modülü asgari geçim indirimi hatasının giderilmesi.

Ercai AKÇİÇEK, (SMMM)

Enflasyon Düzeltmesi modülünün test edilmesi ve geliştirilmesi önerileri. Bu modülde 590 hesapla ilgili iyileştirme önerisi.

Erdinç KARDAŞ, (SMMM-İstanbul)

Enflasyon Düzeltmesi modülünün test edilmesi ve geliştirilmesi önerileri. Bu modülde 590-591 hesaplarla ilgili iyileştirme önerisi.

Cevdet Cem CANER, (Cem Caner Müşavirlik-İstanbul)

Enflasyon Düzeltmesi modülünün test edilmesi ve geliştirilmesi önerileri. Bu modülde 570-580 hesaplarla ilgili iyileştirme önerisi. Birikmiş amortismanların düzeltilmesinde yöntem değişikliği önerisi.

Ömer PALABIYIK, (Vergi Müfettişi)

e-Defter temin edilmesi. e-Defter denetiminde görüş ve önerilerde bulunulması, bağlantılı hesaplar modülünün fikir babalığı, kdv ve kesintiler modülünde kullanıcı dostu ara yüzü önerisii vb.

Gökhan MERT, (Mali ve İdari İşler Müdürü)

Binek Oto Kısıtlamaları modülünde geliştirme (KDV tevkifatı ve çıktı alınabilme) önerisinde bulunulması.

Okan ŞAKAR, (Vergi Müfettişi)

e-Defter temin edilmesi, görüş ve önerilerde bulunulması.

Emrah ÖZTAMAZ, (Diğer)

e-Fatura işlemleri modülünde geri bildirimde bulunulması.

Burhan YAY, (SMMM-Antalya)

Tüccar sınıflarının belirlenmesi konusunda modül eklenmesi isteminde bulunması.

Alper ERDEM, (SMMM-Ankara)

Dijital (e-) Muhasebe kitabının paylaşılması.

Göksel VAROL, (İş Başmüfettişi)

Mini bordro modülünde; Emekli çalışan seçeneğinin ilave edilmesi ve SGK Primi üst tavan sınırının güncellenmesi.