Site Hakkında

Paylaşımlarımıza yönelik bu kişisel web sitesinin hiç bir kurum ya da kuruluşla ilgisi yoktur.

Bu sitede dağıtılan programlar ve mini programların tamamı Gürol DEMİR tarafından üretilmiştir. Bu programların hakları telif hakkı yasası tarafından korunmuştur. Bu programların tamamen veya bir bölümünün Gürol DEMİR'in izni olmadan değiştirilmesi, üretilmesi ve dağıtılması suçtur. Bunu yapanlar hakkında, kanunun yasal ve cezai hükümleri geçerli olacaktır.

Gürol DEMİR

Giresun'un Camili Köyünde 1960 yılında doğan Gürol DEMİR, Hacettepe Üniversitesinden mezun (1981) olduktan sonra 1983 yılında başladığı kamu denetim elemanlığı görevini 37 yılı aşkın yürütmüştür.

Vergi kanunlarının öğretilmesi, benimsetilmesi, yerleştirilmesi amacıyla onlarca eğitim çalışmalarında bulunmuş, paneller düzenlemiş, slayt gösterileri hazırlamış ve sunmuştur. Çeşitli dergilerde makaleleri yayımlanmıştır.

Gürol DEMİR

Binlerce vergi inceleme, araştırma, genel kuruluş, basit, cevaplı rapor vb. düzenlemiş, çeşitli idari kademelerde (rapor okuma, uzlaşma, büro başkanı, başkan yardımcısı, vb.) görev yapmıştır. Beş yıllık (2008-2012) bir idari görevden sonra eski mesleği olan Vergi Müfettişliğine 9 Mart 2013 tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/136 sayılı müşterek kararname ile tekrar atanmıştır.

Bilgisayar ile 1988 yılında tanışan Gürol DEMİR, o günden bu yana çeşitli ofis ve utility programlarının yanı sıra bilgisayar donanımı, programlama dilleri, veri tabanları ve işletim sistemlerinin hemen hepsi üzerinde çalışma yapmıştır.

Kamuya yönelik onlarca bilgisayar programını; RAPYAZ (Ms Dos düzeyinde Rapor Otomasyonu), PBS (Personel Bilgi Sistemi), ISTOP (İstatistik Otomasyonu), KDVITS (KDV İade Takip Sistemi) vb. ücretsiz "sıfır maliyet" ile yapmıştır. Başarıyla uygulanan PEYM (Vergi Dairelerinde Performans Esaslı Yönetim Modeli), KDV E-Denetim (Katma Değer Vergisi Beyannamelerinde Elektronik Denetim), SBK Rapor (Sahte Belge Kullanma Otomatik Rapor Yazma) vb. projelerinde aktif görev almış, kitaplaştırma çalışmalarında bulunmuş ve bunların bilgisayar programlarını baştan sona tasarlamış ve kodlamıştır. Kamuya yaptığı programların tamamı bu doğrultudaki ihtiyaca yönelik start-up olarak geliştirilmiş, devamında protip olarak kullanılmak suretiyle köklü projelerin doğumuna öncelik etmiştir.

Bazı çalışmaları ve paylaştığı kaynak kodlar çeşitli site ve dergilerde yayımlanmıştır.

YMM, SMMM ile Bağımsız Denetçi meslekleri için günümüz teknolojisine uygun (C# programlama diliyle, Visual Studio 2019 platformunda, SQL destekli) olarak üretilen bazı programlar (Mali Tablolar Analizi, Enflasyon Düzeltmesi, Merhaba, Yapışkan Notlar, vb.) ve mini programlar (Tekdüzen Hesap Planı, Mini Bordro, Adat, MTV, Gecikme, Geçici, GV-KV, Kdv+Stopaj, vb.) bu sitede paylaşılmaktadır.

Bu programların çoğu ücretsizdir. Ücret mukabili kullandırılan veya ilerde ücretli hale getirilecek programlar ise özgün özellikleriyle kodlanarak üretilmekte olup Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde zikredilen "bilgisayar yazılımı" ibareleri kapsamında olup telif istisnasından yararlanmaktadır.